Setkání konzultantů 
Kunětická hora
22.-23.3.2022

PROGRAM:

První den:

Dopolední blok
10:00     Zahájení
10:10      Informace z produktu
10:40     Migrace
10:55     Informace z analýzy a vývoje

              Přestávka

 11:45    Strategické projekty I

13:00     Oběd

Odpolední blok
14:30      Strategické projekty II
15:05      WorkFlow a Procesní řízení

                Přestávka

16:15     
Sál A:  Novinky ve skladu
              Sál B:  Novinky v ekonomice
16:25      Sál B: Novinky v majetku
16:40      Sál A: Výroba (Pracovní skupinka)
17:00      Otevřené dveře - prostor pro dotazy

19:00      Večerní raut
20:00     Večerní program

Druhý den:

Dopolední blok
9:00      Zahájení
9:05      Správa a design
9:50       Práce s dokumenty

              Přestávka

10:25      Webový portál
11:05       Pracovní cesty snadno a rychle
11:20       Paperless office

12:00    Oběd

Odpolední blok
13:30     Technologické okénko
14:10      Ukončení společné části

              Přestávka

 14:30    Rozdělení do pracovních skupin
              Sál B: Novinky Mzdy a Personalistika
              Sál A: Novinky v zakázce

15:15     Ukončení akce

Asseco Solutions, a.s.