Záznam - Aplikace SERVIS – B2A Software Development

Produkt: HELIOS Orange

Představíme Vám živou ukázku aplikace Servis. Ta vede k urychlení a zefektivnění procesů jako je zobrazení fronty práce, evidence servisní činnosti/zásahů, stav skladu – materiálu, aj. Aplikace je plně v online módu, zapracované informace zobrazuje tedy okamžitě v ERP systému zákazníka. iPad, na kterém aplikace běží, je možné vybavit SIM kartou a tím rozšířit její dosah i mimo síť wifi. Níže naleznete odkaz na webinář.  

ZDARMA

Tento videozáznam můžete shlédnout opakovaně bez omezení.

https://softwarehelios.adobeconnect.com/pjp6jl66ol4r/