NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇ

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.Seminář je zaměřen na účetní a daňovou problematiku podnikatelských subjektů. Výklad je doprovázen řadou legislativních příkladů. Chybět nebude i upozornění na časté chyby.Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. – daňový poradce,Tomáš Líbal – účetní a ekonomický poradce.  

30.9.2020 9.00-15.00 3 200 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 28.9.2020 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

 •  Účetní a daňové vymezení pojmů
 •  Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů
 •  Ocenění v účetnictví a dani z příjmů
 •  Odpisování – daňové a účetní
 •  Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu - rozdíly
 •  Nejčastější chyby v účtování a daňovém posuzování
 •  Inventární karty – náležitosti a forma
 •  Vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování
 •  Vazba na DPH a majetkové daně
 •  Vybrané problémy související s různými způsoby financování pořízení majetku
 •  Časté chyby a omyly.
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště