ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ZA ROK 2020

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Výklad je zaměřen na problematilku podnikatelských subjektů. Přednáší: Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce)

11.12.2020 9.00-14.00 3 100 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 9.12.2020 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

 • Inventura a inventarizace – pravidla stanovená zákonem a navazujícími předpisy – časté chyby
 •  Inventarizační rozdíly – správné účtování a postup z hlediska daně z příjmů a DPH
 •  Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří – vazba na aktuální judikaturu
 •  Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu a rozpouštění – časté chyby
 •  Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 •  Splatná a odložená daň z příjmů – výpočet a zaúčtování
 •  Účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
 •  Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit
 •  Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 •  Zveřejňování a ověřování účetní závěrky
 •  Diskuze
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště