Záznam - Mzdy - změny legislativy

Produkt: HELIOS Red

Jste připraveni na legislativní změny týkající se mzdové problematiky? Během webináře si všechny tyto změny projdeme a ukážeme si také, jak se projeví v Heliosu Red.

950 Kč vč. DPH

Tento videozáznam po zakoupení můžete shlédnout opakovaně bez omezení.

Obsah školení

 • Sociální pojištění od roku 2021 (nové hranice)
 • Nemocenské pojištění od roku 2021
 • Redukční hranice
 • Náhrada při pracovní neschopnosti od roku 2021
 • Redukovaný průměrný výdělek
 • Hranice pro vyplácení náhrady mzdy za PN
 • Zdravotní pojištění od roku 2021
 • Výše minimálního vyměřovacího základu
 • Rozhodný příjem u zaměstnání malého rozsahu
 • Výše minimální a nejnižší zaručené mzdy 2021
 • Daň z příjmu fyzických osob 2021
 • Nová úprava dovolené od roku 2021
 • Roční vyúčtování daně za zaměstnavatele za rok 2020
 • Roční zúčtování daně za rok 2020