Skartační řízení

04. 04. 2023 , 09:00 - 11:00

Skartační řízení

Obsahem školení je seznámení s elektronickým skartačním řízením, které má dopad na veškeré dokumenty a práci s nimi. Cílem školení je říci si, co vše elektronické skartační řízení při výkonu spisové služby ovlivňuje a jak se spisovou službou Spiska pracovat, abyste splňovali veškeré povinnosti, které jsou na Vás v tomto směru kladeny – dle Zákona 499/2004 o archivnictví a spisové službě a Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby. Určeno pro ty z vás, kteří se při výkonu své práce můžete setkat se spisovou službou Spiska. Elektronické skartační řízení a procesy, které elektronické skartační řízení představuje musíte znát všichni, kteří pracujete s elektronickou spisovou službou.

Cena:

1 240 Kč bez DPH

1 500 Kč s DPH

Obsah

     Co školením získáte:
  • Přehled o legislativě vztahující se k elektronickému skartačnímu řízení
  • Seznámíte se s pojmy vyřízení dokumentu, vyřízení spisu
  • Seznámíte se s novými pojmy příruční spisovna, kontejner/úložná jednotka, centrální spisovna
  • Seznámíte se s životním cyklem dokumentu/spisu, jeho průchodem příruční spisovnou až do centrální spisovny a provedení skartačního řízení
  • Budete vědět, jaké úkony s vyřízeným dokumentem/spisem ovlivňují/resetují skartační dobu a které jsou bez vlivu na průběh skartační doby
  • Seznámíte se se SIP balíčky – co to je, k čemu slouží a jak si jej vytvořit
  • Dozvíte se o tom, jakým způsobem můžete Váš testovací SIP balíček ověřit přímo oproti archivu
  • Seznámíte se s možnostmi jako je zapůjčení dokumentu/spisu z centrální spisovny s možností hlídání si zápůjček a využití zápůjčních lístků
  • Seznámíte se s potřebným nastavením pro elektronické skartační řízeníDalší informace k registraci