Účetnictví, Výkaznictví - doplňování příloh a vyplňování komentářů

13. 12. 2022 , 09:00 - 11:00

Účetnictví, Výkaznictví - doplňování příloh a vyplňování komentářů

Školení je zaměřeno především na moduly HELIOS Fenix Účetnictví a Výkaznictví z pohledu sestavování a pořizování výkazů. Obsahem školení je upevnění znalostí využívání modulů Účetnictví a Výkaznictví, uvidíte, jak pořídit výkazy, které se vyplňují vždy na konci účetního období, včetně ukázky doplnění textových příloh. Školení je určené zejména pro pokročilé uživatele, kteří pracují s těmito moduly a aktivně pracují s uzávěrkovými operacemi,pro účetní, které /kteří/ jsou zodpovědní za správnost odevzdaných výkazů,pro uživatele, kteří se chtějí dozvědět, jak pracovat s již pořízenými výkazy.

Cena:

1 240 Kč bez DPH

1 500 Kč s DPH

Obsah

      Legislativní zdroje:
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
     Co školením získáte:
  • Dozvíte se, jak sestavit výkazy a které období je to správné
  • Přehled o návaznosti oprav účetního dokladu a výkaznictví
  • Znalost doplnění komentáře k jednotlivým položkám výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty
  • Znalost vyplnění textových přílohDalší informace k registraci