Záznam - Jak začít pracovat v modulech Personalistika a Mzdová evidence Heliosu Red

Záznam - Jak začít pracovat v modulech Personalistika a Mzdová evidence Heliosu Red

Začínáte zpracovávat mzdy? Přecházíte z jiného mzdového systému na Helios Red?Na tomto webináři se seznámíte se základními postupy při zavedení osobních karet pracovníků a při zpracování mezd.

Cena:

744 Kč bez DPH

750 Kč s DPH

Obsah

  • Příprava a nastavení parametrů před prvním zpracováním mezd
          - Počáteční období zpracování           - Konfigurace modulu           - Příprava číselníků           - Osobní karty
  • Měsíční zpracování mezd
          - Nepřítomnost           - Mzdový záznam – výpočet mzdy           - Korekce daní pracovníků s více pracovními poměry           - Tiskové sestavy a přehledy           - Exporty do dalších ostatních modulů Helios Red           - Uzavření obdobíDalší informace k registraci