Budoucnost čeká jen na Vás
Staňte se partnerem systémů HELIOS

Staňte se naším partnerem

Partnerská síť HELIOS Open sdružuje společnosti zaměřující se na dodávky ekonomických a ERP systémů. Cílem spolupráce je nabídnout kvalitní řešení co největšímu počtu zákazníků v nejrůznějších oblastech podnikání.

Výhody partnerství HELIOS Open

Stabilita

Stabilita

Máme 30 let trvající zkušenost s úspěšným řízením partnerské sítě.

Spolupráce

Spolupráce

Nabízíme otevřenou komunikaci a za všech okolností férové jednání.

Ocenění

Ocenění

status GOLD a SILVER Partner pro nejlepší partnery je další příležitostí pro zviditelnění se na trhu.

Podpora

Podpora

Jsme vždy dostupný obchodní garant, s nímž můžete každodenně řešit vše potřebné.

Zkušenosti

Zkušenosti

Společně s partnery realizujeme více než 300 implementací systémů HELIOS ročně

Marketingová podpora

Marketingová podpora

Nabízíme image silné značky i finanční podporu vlastních marketingových aktivit partnerů.

Růst

Růst

Umožňujeme sdílení know-how a poskytujeme podporu v rámci řešení obchodních případů. Disponujeme systémem vzdělávání a certifikací pracovníků partnerů, podílíme se na jejich odborném růstu.

Konkurenční výhoda

Konkurenční výhoda

Informační systémy HELIOS patří k dlouhodobě vyhledávaným a zákazníky preferovaným řešením pro segment malých, středně velkých i velkých firem.