Desatero systému managementu bezpečnosti informací

  1. ASOL má sestaveny bezpečnostní politiky platné pro zaměstnance a externí subjekty. Tyto politiky jsou k dispozici na vyžádání u manažera integrovaného systému managementu kvality a bezpečnosti informací.
  2. Podezření na porušení bezpečnosti informací je každý povinen zaslat na e-mail: security-cz@assecosol.com.
  3. Informace zpracovávané společností Asseco Solutions a.s. podléhají klasifikačnímu schématu (veřejné, interní a s omezeným přístupem) a jsou označovány dle stanovených pravidel.
  4. Přístup k informacím v elektronické a fyzické podobě je řízen v souladu s politikou přístupu a politikou správy hesel.
  5. Společnost Asseco Solutions a.s. dbá na dodržování legislativních předpisů v oblasti bezpečnosti informací, včetně ochrany osobních údajů a práv duševního vlastnictví.
  6. Vybavení pro zpracování informací je chráněno a pravidelně servisováno, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům.
  7. Námi vyvíjené softwarové produkty splňují bezpečnostní opatření požadovaná ISO/IEC 27002.
  8. Softwarové vybavení je používáno v souladu s licenčními politikami dodavatelů a je pravidelně aktualizováno.
  9. Interní síť a síťové služby jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem pomocí vhodných bezpečnostních prvků. Pro přenos informací jsou využívány bezpečné komunikační kanály.
  10. Požadavky na bezpečnost informací jsou v potřebné míře přenášeny na dodavatele a komunikovány s nimi

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.

+420 244 104 111

Řešení pro každou firmu


HELIOS Easy

Malá firma

Rozjezd startupu či stabilita menšího podnikání plně pod vaší kontrolou. Ukážeme vám, jak na to


HELIOS iNuvio

Střední firma

Zkrotit procesy rostoucí firmy a podpořit růst podnikání. Úkol přesně pro iNuvio.


HELIOS Nephrite

Velká firma

Systém, který vyhoví a přizpůsobí se i těm nejnáročnějším požadavkům společnosti.