10 důvodů, proč využít HELIOS Orange pro daňové poradenství i finanční audity

Daňové poradenství, účetní audity, vedení účetnictví – to vše vyžaduje preciznost, bezchybnost a včasné vyřízení všech úkolů, neboť za každý den zpoždění stát stanovuje pro daňové poplatníky pokuty. S novým HELIOS Orange edice iNUVIO to pro vás bude hračka. Libovolný počet klientů, libovolné účetní standardy, libovolný počet zemí. Co umí naše specializované řešení pro účetní kanceláře?

Specializovaný produkt přímo pro účetní kanceláře

Systémy HELIOS už od svého vzniku před více než dvaceti lety patří k etalonu v oblasti českého účetnictví. Za ty dvě dekády jsme systém ale neustále vylepšovali, až jsme vloni představili HELIOS Orange ve zbrusu nové edici iNUVIO. Ta nabízí skvělé funkce právě pro daňové poradce, účetní auditory či firmy zabývající se vedením účetnictví. Mnohem přehlednější a přizpůsobitelnější uživatelské rozhraní, okamžité náhledy daňových dokladů u jednotlivých položek v novém Infopanelu, možnost diskusí nad jednotlivými účetními položkami přímo v systému, notifikace, které vás upozorní na vše důležité, a konečně také Analytika, který dokáže hlídat i ty souvislosti, jež by člověk mohl přehlédnout.

K tomu všemu si přičtěte specializované řešení právě pro účetní kanceláře, jak si interně označujeme všechny firmy, které se starají o účetnictví a daně někomu jinému. Samozřejmostí tohoto řešení jsou oddělené klientské databáze, daňová evidence i účetnictví v jednom, možnost vedení vlastních účetních agend, ale také pokrytí všech souvisejících vnitrofiremních procesů, včetně pokrytí řízení vztahů se zákazníky v inovovaném modulu pro CRM. Nezanedbatelnou výhodou je také to, že HELIOS Orange speciálně pro účetní kanceláře je cenově velmi atraktivní, neboť zbytečně neobsahuje ty moduly, které byste beztak při své práci nevyužili, jako je třeba výroba nebo sklad.

Neustále aktuální česká legislativa

HELIOS Orange je ryze český, respektive česko-slovenský systém. Je tedy naprostá samozřejmost, že libovolná změna v daňové a účetní legislativě, která vstupuje v těchto dvou zemích v účinnost, je v systému řádně a včas také náležitě zohledněna. A to včetně nově vznikajících agend, jako byla v nedávné historii kontrolní hlášení či EET. Se systémem HELIOS se tak vaše firma může spolehnout, že všechny agendy, které pro své klienty každodenně řešíte, náš systém dokonale pokryje.

Importy dat ze SAP i dalších systémů jako samozřejmost

Účetní kanceláře z definice své existence pracují s daty jiných firem, která obvykle pocházejí z velmi širokého spektra podnikových informačních systémů. Proto jsme kladli obrovský důraz na široké možnosti importu dat do HELIOS Orange. Ať už váš zákazník využívá SAP, Navision, či libovolný jiný systém, můžete si být jisti, že jeho účetní data do HELIOSU bez problémů dostanete. Tam, kde to nejde napřímo, můžete využít importy přes CSV či Excel a stejným způsobem můžete klientům data předávat zpět.

Kontroly přímo při zadávání účetních dat

Data do systému můžete přidávat i vy sami, napřímo. Abychom vám maximálně usnadnili práci, nabízí vám HELIOS Orange při zadávání účetních dat hned několik důležitých funkcí. Díky bohatým možnostem nastavení lze již v okamžiku zadávání účetních dat automaticky provést veškeré kontroly. Dále ke každé účetní položce můžete připojit libovolné množství dokumentů, jejichž náhled se automaticky ukáže v Infopanelu při najetí na příslušnou položku. HELIOS Orange navíc kromě daňového účetnictví umožňuje klientům paralelně vést i manažerské účetnictví, takže jednotlivá zadávaná data můžete také rovnou účtovat na útvary, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance i vozidla a podobně.

Účtovat přitom můžete ze všech modulů v systému, v nichž dochází k vystavování prvotních dokladů – tedy z modulů Fakturace, Sklady, Pokladna a pokladní prodej, Evidence majetku, Mzdy, Výroba atd.

Automatizované účetní operace

Systém navíc podporuje pomocí kontací nebo kopírování ze vzoru také automatické generování účetních záznamů. Hromadně lze účtovat například kurzové rozdíly, opravné položky, odpisy pohledávek a podobně. V oblasti manažerského účetnictví je dále podporováno automatizované zaúčtování režií formou přeúčtování podle zadaných pravidel a různých rozvrhových základen (i dynamických) na úrovni útvarů, zakázek a nákladových okruhů. Tyto operace mohou být spouštěny plně automaticky s uložením výsledků průběhu procesu. Tím se zkracuje nejen potřebný čas pro zpracování jednotlivých daňových dokladů a účetních položek, ale výrazně se eliminuje i riziko vzniku chyb.

Neomezené možnosti členění dokladů i účtů

HELIOS Orange vám umožňuje nastavení libovolných číselných řad dokladů, libovolný účtový rozvrh či saldokontní skupiny. Tyto i další číselníky lze uživatelsky kopírovat i do dalších databází, aby pro vás práce s více klienty byla jednodušší. Systém samozřejmě také zajistí, že v rámci jednoho klienta ani při využívání více číselných řad daňových dokladů nikdy nedojde ke zdvojení čísla faktury, které by způsobilo problémy při kontrolním hlášení.

Automatické generování povinných výstupů včetně kontrolních hlášení

A když už je řeč o kontrolních hlášeních, ty HELIOS Orange přirozeně umí generovat automaticky a připravit je rovnou k elektronickému podání. Stejně jako veškeré další předepsané individuální výstupy, včetně přiznání ke všem daním, povinných rozvah a výkazů zisků a ztrát na konci účetního roku, ale i generování celé řady dalších výkazů, včetně těch pro celní účely. Nechybí však ani výkaznictví pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny i další organizace.

V novém HELIOS Orange vás určitě potěší také široké možnosti volby výsledných výstupů – kromě ryze datových souborů či Excelu je možné exportovat data do Wordu a vytvářet graficky atraktivní výstupní formuláře. Systém navíc umožňuje připravovat a generovat i vlastní specifické výkazy, které pak vaši zákazníci uplatní například při finanční analýze či manažerském rozhodování na základě výkazů manažerského účetnictví. Každý výkaz lze navíc generovat paralelně až ve čtyřech různých jazycích.

Evidence DPH ve více státech najednou a pokrytí intrakomunitár­ního plnění

HELIOS Orange si samozřejmě hravě poradí i s úskalími DPH v mezinárodním prostředí. Samozřejmostí je tedy pokrytí intrakomunitárního plnění vždy na základě aktuální evropské legislativy i příprava podkladů pro přiznání DPH ve všech zemích, kde je váš klient registrován k dani z přidané hodnoty.

IFRS, US GAAP a konsolidace samozřejmostí

V oblasti mezinárodního účetnictví navíc nechybí ani možnost převedení českého účetnictví pod mezinárodní standard IFRS či v Česku občas žádané účtování dle US GAAP. Konverze účetních dat je možná obousměrně a probíhá na úrovni výkazů, účtových rozvrhů i jednotlivých účetních záznamů. Systém si vede paralelní záznamy o odchylných účetních operacích oproti základnímu (tedy obvykle českému) účetnímu standardu, což dále usnadňuje i následnou kontrolu. Z hlediska odlišností v evidenci majetku je zajištěna podpora komponentního odepisování, odepisování od zbytkové ceny atd., díky čemuž lze dokonale pokrýt jak IFRS, tak US GAAP. HELIOS Orange je navíc připraven na tvorbu konsolidovaných účetních závěrek nad libovolným, tedy českým či slovenským, ale i IFRS či US GAAP účetním standardem. Právě široké možnosti v oblasti mezinárodního účetnictví přesvědčily pro HELIOS Orange i takové firmy, jako je třeba česká pobočka Pricewaterhou­seCoopers či slovenská pobočka VGD.

Výstupy pro finanční analýzu i manažerské účetnictví

Třešničkou na dortu, kterou oceňují zejména zákazníci z řad středních a velkých firem, je možnost externího vedení kompletního manažerského účetnictví. HELIOS Orange nabízí opravdu široké možnosti, jak pokrýt všechny myslitelné potřeby zákazníků v této oblasti. Nejde přitom jen o samotnou evidenci dat a přesné manažerské, respektive nákladové účetnictví dle požadavků klienta, ale také o možnost zřízení vzdáleného přístupu k datům pro klienta. A to včetně třeba přístupu k vestavěné business intelligence nebo včetně možnosti zpřístupnit pro klienta požadované výstupy přes ePortál, kde k nim případně může vkládat komentáře, které se zpětně přepíší rovnou do systému.

HELIOS Orange vám umožní také připravovat pro zákazníky detailní rozbory zejména finanční situace podniku, a to díky modulu Finanční analýza a plánování. Ten nabízí přes stovku předdefinovaných finančních ukazatelů a umožňuje vytvářet i ukazatele vlastní. V jednotlivých sestavách finanční analýzy je v textové i grafické formě vidět vývoj těchto ukazatelů i regresní analýza jejich budoucího vývoje. Systém také umožňuje vytvářet plány a rozpočty na různých úrovních organizační struktury firmy a samozřejmě vyhodnocovat jejich plnění nebo čerpání. Díky tomu umožňuje účetním kancelářím nabízet kompletní portfolio finančních, účetních a daňových služeb a pokrýt tak všechny potřeby podniku na identické úrovni, jako to dokážou interní finanční oddělení.