5 nejčastějších přínosů podnikových informačních systémů

O tom, že podnikové informační systémy dokážou firmám ušetřit nemalé prostředky a posunout je do další etapy jejich životního cyklu, bylo napsáno v propagačních materiálech různých výrobců těchto systémů již mnoho. V čem konkrétně ale spočívají ony přínosy a na čem firmy nejčastěji vydělají?

Optimalizace procesů

Asi nejčastějším přínosem při implementaci podnikového informačního systému bývá optimalizace procesů. K té dojde díky tomu, že každé profesionálně vedené implementaci předchází nejprve procesní analýza, která procesy uvnitř firmy detailně zmapuje. Takovéto pozastavení se nad skutečným fungováním firmy, jež obvykle do té doby nějakým organickým a někdy i živelným způsobem rostla, bývá velice důležité i z pohledu samotného managementu.

Naprosto klíčové však je, aby se implementační tým na straně firmy, včetně top managementu, a implementační tým na straně dodavatele sešly po provedení procesní analýzy a dohodly se nad tím, které procesy a jak konkrétně se budou optimalizovat. Zejména u menších firem nebývá od věci třeba některé procesy upravit přímo podle „best practices“, jež jsou v daném podnikovém IS, jako např. HELIOS Red nebo HELIOS Green, popsány.

Tato optimalizace následně vede ke zkrácení a zlevnění klíčových procesů – např. vyřizování objednávek, zpracování servisních požadavků, zpracování cenových nabídek apod. – pro firmu, ale i zákazníky.

Automatizace procesů

Druhým, komplementárním krokem bývá automatizace procesů. Ta nejčastěji jde za nahrazením dílčích systémů (např. účetního, personálního, výrobního apod.) jediným, univerzálním podnikovým IS, jako např. HELIOS Green, kdy odpadne často i manuální přepisování dat z jednoho systému do druhého. S profesionálním podnikovým IS také odpadají desítky excelových tabulek. Automatizace zpracování a výměny dat vede k odstranění chybovosti, několikanásobnému zrychlení zpracování i k zavedení jedné jediné správné verze dat.

Tím to ale nekončí. Řada procesů se dá totiž automatizovat. Typicky jsou to procesy v oblasti účetnictví. Moderní podnikové IS, jako např. HELIOS Red, se totiž umějí propojit třeba i s internetovým bankovnictvím vaší banky, se systémy pro kontrolní hlášení či EET. V praxi se tak veškeré zápočty i příprava – a po potvrzení příslušným pracovníkem i odeslání – příslušných výkazů plně automatizují. Automatizovat se dá i zasílání plateb až v den splatnosti faktury, kontrola DIČ vůči registru DPH a systému ARES nebo třeba zasílání upomínek u faktur po splatnosti. To samozřejmě vede k vylepšení cashflow i některých KPI.

Přehledné a přesné manažerské výstupy

Přesná, strojově zpracovávaná data v jediné správné verzi přinášejí i další klíčový benefit – přesné manažerské výstupy. Nasazení profesionálního podnikového IS vede nejen k automatizaci veškerého reportingu, což výrazně ušetří čas na jejich přípravu a umožní managementu s reporty flexibilně nakládat, ale i k přípravě zcela nových pohledů na data, se kterými mohou datoví analytici průběžně pracovat – typicky ve formě tzv. OLAP kostek.

I zde je však nutný proaktivní přístup managementu v oblasti změny způsobu řízení firmy. A to nejen při zpracování dříve připravovaných dat. Profesionální podnikový IS totiž dokáže, třeba i ve spojení s různými nadstavbami pro Průmysl 4.0, jako je např. SCS, sbírat a zpracovávat podstatně více dat do mnohem větších detailů. Management tak dostává do ruky silný nástroj pro zcela nový způsob řízení firmy, který pro ni může znamenat odrazový můstek k objevení zcela nových mezer na trhu i ke zkrácení životního cyklu výrobku.

Efektivní řízení zásob

Zejména výrobní podniky obvykle dosahují signifikantních úspor v podobě snížení stavu zásob. Profesionální podnikové IS jako HELIOS Green běžně pracují s pokročilou ABC analýzou skladových zásob i provázáním skladových objednávek na kapacitní plán výroby. Firma tak zbytečně neváže své cashflow v drahých a maloobrátkových zásobách. Zároveň má však jistotu, že klíčové vstupy do výroby i servisu jsou vždy skladem, a to i tehdy, jsou-li potřeba jen jednou za půl roku.

Sekundárně pak dochází k optimalizaci využití skladových pozic, která zrychluje proces naskladnění a vyskladnění zboží, a často i ke zmenšení potřebné podlahové plochy pro sklady. Řada firem tak ušetří například na pronájmu externích skladů i na zrychlení logistiky. Typicky u velkých výrobních podniků se totiž před zavedením moderního IS občas hromadí kamiony u vjezdu do areálu, což firmu stojí vícenáklady spojené s jejich zdržením.

Zvýšení vytížení výroby

I pátý velice častý přínos jde hlavně za výrobními podniky. Profesionální podnikové IS jako HELIOS Green totiž přinášejí nástroje, jako je kapacitní plánování výroby. Díky němu může firma maximalizovat využití svých výrobních kapacit bez potřeby dodatečných investic. To firmě jednak šetří prostředky například za využití externích lakovacích linek kvůli přetížení těch vlastních, jednak jí to pomáhá zvyšovat tržby bez jediné investované koruny navíc. Až díky profesionálnímu IS totiž může být lean manufacturing skutečně lean.