5 způsobů, jak včas poznat, že je čas na změnu ERP systému

Životnost podnikového informačního systému je značně individuální záležitostí. Některé firmy ho pořizují s dojmem, že je to na „věky věků“, jiné jako dočasné řešení a jiné už v konkrétním časovém horizontu. Jak ale poznat, kdy už je čas na jeho výměnu, či aspoň reimplementaci?

Spousta věcí „nejde“, protože to neumožňuje systém

Prvním spolehlivým indikátorem, že je čas na to s podnikovým informačním systémem něco zásadnějšího dělat, je stav, kdy čím dál častěji ve firmě slýcháte, že něco nejde, protože… Nebavíme se teď přitom ani tak o tom, že to nejde, protože to systém neumožňuje. To je už poměrně pokročilý stav. Ale že je to či ono problém, protože nemáme tahle data, abychom je mohli sbírat, že potřebujeme XY, museli bychom upravit to či ono apod.

Podnikový informační systém se má rozvíjet plynule spolu s firmou. K tomu slouží tzv. správa releasů a velice efektivně k tomu jde využívat i agilní vývoj. Pokud ale toto firma nedělá nebo standardní procesy rozvoje ERP systému ani tak nejsou schopny pojmout kompletní nezbytnou podporu pro inovace, znamená to, že bude potřeba udělat zásadnější krok zpět a provést znovu analýzu všech procesů – tedy minimálně reimplementaci. Při ní se provede nová předimplementační analýza a nasadí se nejnovější verze stávajícího podnikového IS, třeba zbrusu nová edice systému HELIOS Orange.

Kupí se paralelní tabulky v Excelu a alternativní dokumenty, systémy apod.

„Kde je vůle, tam je cesta,“ říká jedno české přísloví. Pokud vznikají paralelní nestandardní cesty, jak pokrýt některé nové procesy nebo inovovat ty starší, znamená to dvě věci – zaprvé vaši zaměstnanci opravdu silně volají po nějaké inovaci, zadruhé váš systém jim nestačí.

Samozřejmě i zde existuje alternativní vysvětlení, ale to připadá v úvahu zejména v prvních měsících po implementaci nového systému. Někdy se totiž managementu nepovede dostatečně motivovat zaměstnance k používání nového systému, kde je „všechno jinak“, což pak může vést k hledání alternativních cest. Někdy se také může stát, že správné podchycení klíčových procesů a souvisejících workflow už nemusí vyhovovat nežádoucímu nestandardnímu jednání některých zaměstnanců. Pokud ale k tomuto fenoménu dochází roky po nasazení systému, problém hledejte jinde.

Manažerům chybí k rozhodování klíčová data

Pokud na schůzkách managementu, a to klidně i toho liniového, až příliš často slýcháte slova jako „nevím“, „k tomu nemáme podklady“, „na tohle budeme muset vypracovat analýzu“, je docela pravděpodobné, že buď samozřejmě nemáte ty „správné“ manažery, nebo je máte, ale oni nemají k dispozici potřebná data. A to je ve firmách, kde je dobře nastavený rozvoj podnikového informačního systému, jak jsme popsali již výše, jasným signálem, že stávající podnikový IS už nestačí, nebo aspoň ne ve formě, ve které je. Jistě, někdy může pomoci dodělat nadstavbové business intelligence řešení nebo nové OLAP kostky, ale někdy už ne.

Tržby firmy začínají stagnovat

Stagnující tržby několik let po sobě mohou být samozřejmě signálem, že na trhu není něco optimálního, ale pokud při srovnání s konkurencí zjišťujete, že tržby nestagnují rozhodně všem stejně, může to být také signál, že vaše firma bude potřebovat zásadnější revoluci. Životní cyklus firmy podle tzv. Greinerova růstového modelu, známého též jako teorie evoluce a revoluce, totiž říká, že každá firma se vyvíjí v cyklech, kdy se pravidelně střídá nejprve pozvolný a pak raketový růst s postupnou stagnací až poklesem tržeb. Právě v takovém období pak firma prochází kritickým okamžikem, kdy buď provede revoluci, což v dnešním světě znamená zároveň reimplementaci podnikového IS, nebo si projde radikálním propadem, až krachem. To první bývá pro firmu výhodnější řešení, protože vede k nastartování nového růstu.

Firma přestává inovovat

Konečně posledním, velice důležitým indikátorem, že je potřeba podívat se na současný stav podnikového informačního systému, je situace, kdy firma přestává inovovat. Slavný, původně český ekonom z Harvardu Alois Schumpeter říkával, že není zisku kromě zisku inovátora. Zastavení, ale i zpomalení inovací je tak vlastně předstupněm budoucí stagnace tržeb. Často je však také indikátorem, že současný podnikový informační systém nedokáže podporovat inovace. A pak je samozřejmě třeba ho vyměnit či radikálně upravit.