Amalthea: HELIOS nám pomáhá s účetnictvím, personalistikou i evidencí pošty

Chrudimská nestátní nezisková organizace Amalthea se zabývá pomocí dětem z rodin v Pardubickém kraji, které jsou v obtížné životní situaci, a doprovázením pěstounských rodin. Od roku 2012 využívá pro řízení ekonomiky provozu HELIOS Orange. Ten jí pomáhá i s personalistikou a evidencí pošty. Jak vypadá využití HELIOSU v neziskovém sektoru?

Děti na prvním místě

Amalthea si klade za cíl zvyšovat spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi, zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí, doprovází náhradní rodiny a nabízí také vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. Hlavním cílem Amalthey je, aby dítě vyrůstalo v rodině, ve které se cítí spokojeně a kde dobře tělesně i duševně prospívá.

K tomu jí po provozní stránce už od roku 2012 pomáhá HELIOS Orange. Ten má na starosti účetnictví, personalistiku a evidenci pošty, která pomáhá i při využívání datové schránky. Předtím organizace používala méně komplexní účetní program, který nedokázal pokrývat další důležité agendy.

Klíčová je přehlednost i funkce jako v Excelu

Kateřina Němcová, vedoucí provozní složky Amalthea, si na HELIOSU Orange cení především jeho přehlednosti a funkcionalit totožných s programem Mi­crosoft Excel. Klíčová je zejména možnost nastavit si vlastní zobrazení modulů i individuální nastavení sestav. Každý uživatel tak může mít při ruce primárně ty funkce, které sám při své práci potřebuje. V nové edici iNUVIO, kterou se Amalthea chystá letos nasadit, je přitom právě individualizace uživatelského prostředí posunutá ještě o několik kroků dál.

Amalthea v HELIOSU využívá kompletní funkcionality pro účetnictví včetně mezd. Klíčové jsou i nástroje pro personalistiku, správu osobních údajů, evidenci pošty. Nechybí však ani pokročilé analytické nástroje pro business intelligence, které poskytují komplexní pohled nejen na finanční data. Při finančním řízení, které je pro neziskové organizace obzvláště důležité, oceňuje vedení i možnost analyticky členit nákladové a rozvahové účty dle projektů a různých dotačních titulů s využitím číselníků. Na základě toho je totiž možné definovat také nastavení zobrazení účetního deníku a výsledovek.

Asseco Solutions přistupuje k neziskovým organizacím jinak

Amalthea oceňuje přístup firmy Asseco Solutions k neziskovému charakteru své činnosti. Díky tomu si může dovolit přejít na edici iNUVIO, která jí přinese celou řadu vylepšených a nových funkcionalit. Amalthea si obzvláště cení také velmi vstřícného a rychlého jednání své key account manažerky z Asseco Solutions Jitky Turnerové, která se dlouhodobě stará o její potřeby.