Aplikace Kniha jízd odstraní zdlouhavé papírování

Cloudová platforma AVAplace nabízí v rámci aplikací pro logistiku také Knihu jízd od společnosti Logiscare. Její používání celý proces evidence a vyúčtování soukromých a  služebních jízd plně digitalizuje a automatizuje.

Hlavní výhoda aplikace Kniha jízd od společnosti Logiscare spočívá s tom, že můžete na veškeré papírování a starosti související s evidencí služebních jízd zapomenout. Kniha jízd totiž pomocí inovativního systému napojeného na GPS automaticky sleduje a zaznamenává podrobné informace o všech jízdách.

Pokročilý technologický nástroj řidičům, ale i samotné firmě, poskytuje přesné a spolehlivé údaje o každém pohybu na silnici. Aplikace slouží jak pro osobní, tak i nákladní a dodávková vozidla. Odpadá tak nutnost manuálně zapisovat údaje do papírové knihy jízd, případně je zadávat do další aplikace. Systém je plně automatizovaný, protože data sbírá přímo z mobilní jednotky GPS.

Plug&Play GPS modul poskytuje vždy stoprocentní přehled o všech vozidlech. Kromě úspory času dochází díky plné digitalizaci také k eliminaci chyb. Další výhodou je, že jsou tato data akceptována finančními úřady.

Výhody používání aplikace Kniha jízd:

  • Automatická kniha jízd
  • GPS monitoring
  • Evidence soukromých a služebních jízd
  • Zamezení ztrát pohonných hmot
  • Kontrola spotřeby a kilometrů
  • Kontrola dodržování rychlostních limitů a jejich překračování
  • Střežení vozidla
  • Detailní historie pohybu
  • Kontrola návštěvnosti definovaných lokalit

Okamžitý přehled v reálném čase

Dalším plusem aplikace je také to, že ji stačí otevřít a okamžitě máte přehled, kde se daný vůz nachází. Lze sledovat aktuální polohu včetně adresy, rychlost vozidla nebo délku vybrané jízdy. Systém může také zachytit překročení limitů rychlosti, případně další parametry jízdy, jako je prudké zrychlení nebo brždění. Zpětná vazba ohledně stylu jízdy přináší větší bezpečnost během řízení, plynulá jízda snižuje spotřebu paliva.

Automatická kniha jízd rovněž usnadňuje správu firemních vozových parků. Správci vozidel mají okamžitý přístup k datům o využití automobilů, trasách jízd i spotřebě pohonných hmot. Mohou lépe plánovat údržbu vozidel, optimalizovat volbu tras a snižovat celkové náklady na správu vozového parku.

Ke každému automobilu je potřeba dokoupit mobilní jednotku GPS v jednorázové ceně 179 eur, pokud aplikaci pořizujete prostřednictvím platformy AVAplace. Jednotka je určená do OBD konektoru a její instalaci zvládne každý. Po zapojení je aplikace okamžitě aktivní.

Pro koho je kniha jízd povinná?


Knihu jízd musí povinně vést plátci DPH. V případě neplátců DPH pak i ti, kteří nepoužívají výdajový paušál, aby mohli uplatnit reálné náklady za pohonné hmoty. Dále mají tuto povinnost i subjekty, jež musí dokládat dodržování bezpečnosti práce, tedy dodržování povinných bezpečnostních přestávek.

I takzvaný řidič referent (není řidičem z povolání), například manažer nebo obchodní zástupce, který jede na schůzku se zákazníkem, musí mít první přestávku nejpozději 4,5 hodiny od zahájení služební cesty. Kniha jízda dokládá, že zaměstnanci tuto přestávku dodrželi. I z tohoto důvodu potřebuje většina firem podrobně evidovat používání služebních aut.