Asseco Solutions připravuje specializované nástroje na správu zdrojů

Lídr českého trhu podnikových informačních systémů Asseco Solutions pracuje na řešení pro správu firemních zdrojů.

Každá firma musí v dnešní době vyřešit, jakým způsobem bude zaměstnancům přidělovat firemní zdroje. Jak fyzické –  notebook, telefon, služební vozidlo či různé specializované nástroje, tak nehmotné – přístupy do firemní sítě nebo do informačních systémů.

Část společností tuto problematiku realizuje pouhou evidencí přidělených zdrojů. Většinou jen těch hmotných a bez propracovanějšího systému schvalování či následného odebírání zdrojů.

Z takového přístupu vyplývají rizika pro firmu. Hrozí, že dojde k materiálním ztrátám, ať už omylem, nebo úmyslně. Především se ale jedná o bezpečnostní rizika. Může dojít k tomu, že budou neoprávněným osobám přiděleny zdroje s vyšším oprávněním. Případně bývalým zaměstnancům zůstanou přístupy do firemní sítě, VPN, internetového bankovnictví a podobně.

Vývoj aplikace pro správu zdrojů

Asseco Solutions pracuje na aplikaci, která tuto problematiku komplexně řeší a dokáže realizovat workflow s množinou určených rolí, jež pokrývají celé spektrum požadavků v oblasti správy zdrojů.

Hlavní funkcí aplikace bude evidence přístupů v rámci firmy k hmotným a nehmotným zdrojům. O přístup žádá vedoucí každého zaměstnance, případně zaměstnanec sám, je-li k tomu oprávněn. Žádost je poté předem definovaným workflow schválena.

Přidělené zdroje bude rovněž možné dohledat jak z pohledu zaměstnance (konkrétní zaměstnanec – výpis všech přidělených zdrojů i odebraných zdrojů), tak i z pohledu zdroje (konkrétní zdroj – výpis všech aktuálních i odebraných zaměstnanců, který zdroj využívají/využívali).

Využití při auditech a zvýšení efektivity

Tato funkcionalita se může uplatnit při realizaci auditů nad jednotlivými zdroji nebo zaměstnanci. Umožňuje rovněž efektivní distribuci/přidělování zdrojů – například softwarových licencí –, a tím zlevňuje náklady na jejich pořízení a provoz.

Správa zdrojů bude maximálně konfigurovatelná, škálovatelná a automatizovaná, aby se mohla přizpůsobit každé společnosti podle jejích potřeb s minimálními nároky na provoz a podporu.

Jakým způsobem řešíte správu zdrojů ve vaší organizaci? Prosíme o vyplnění krátkého dotazníkuhttps://www.helios.eu/sprava-zdroju-v-organizaci