AUTOBOND přeřadil na HELIOS Automotive 

HELIOS Automotive je specializované řešení prodejce osobních i užitkových automobilů. Zároveň umí pokrýt všechny ekonomické oblasti, od účetnictví přes CRM po sledování skladových zásob. Implementace vždy zohledňuje potřeby konkrétního dealerství či servisu. Nejnověji HELIOS využívá společnost AUTOBOND Group. 

Právě sjednocení procesů týkajících se řízení prodeje nových i ojetých vozů, servisu, operativního leasingu i managementu interních procesů bylo hlavním cílem implementace nového DMS v AUTOBOND Group. „Důraz byl kladen na oblast CRM, workflow a manažerské reporty, dále na integraci s informačními systémy dodavatelů a importérů včetně možností budoucího rozvoje v oblastech digitalizace a mobilit prostřednictvím HELIOS Mobile a HELIOS Card.

„Přínosy zavedení HELIOS Automotive v AUTOBOND GROUP jsou viditelné. Vedly ke snížení nákladů, zjednodušení kontrolních mechanismů, nastavení prodejních, servisních a finančních procesů, které vedly ke zvýšení efektivity a produktivity naší společnosti. Mezi klíčové přínosy pak také patří nastavení procesů vedoucích k dalšímu zvyšování úrovně zákaznické spokojenosti,“ řekl ředitel společnosti Milan Štědra.

Implementaci systému zajišťoval partner HELIOSU společnost INFO NOVA, která je předním dodavatelem podnikových informační systémů HELIOS Nephrite a stojí za systémem HELIOS Automotive. 

Součástí HELIOS Automotive jsou: 

autoPRODEJ
Eviduje nabídky vozů jednotlivým zákazníkům, veškerou komunikaci se zákazníkem, objednání vozu, jeho prodej a předání zákazníkovi. 

autoSERVIS
Spravuje celý proces servisu automobilů, od prvotního kontaktu se zákazníkem přes plánování zakázky po rezervaci dílů ikapacit dílny. 

autoSKLAD
V návaznosti na standardní modul skladu HELIOS Nephrite zajišťuje podporu nákupu, skladování a výdeje zejména náhradních dílů a příslušenství. 

autoBAZAR 
Řeší celý proces výkupu a prodeje ojetých vozů. Umožňuje napojení na inzertní portály a na vlastní webovou prezentaci.

autoPŮJČOVNA
Modul půjčovny spravuje dlouhodobé i krátkodobé zápůjčky vozů. Součástí je grafický plánovač a nástroje pro vyhodnocení, sledování knihy jízd nebo poplatků.