Balóny Kubíček: HELIOS je páteří našich firemních procesů

Firma Balóny Kubíček vyrobila od roku 1989 již dva tisíce horkovzdušných balonů. Dnes patří mezi tři největší výrobce na světě. Od roku 2012 firma využívala HELIOS Orange, na jehož místo od září 2021 nastoupila nová, inovativní generace produktu, HELIOS iNuvio. Systém řídí ve firmě prakticky všechny procesy včetně těch, na které dohlíží Evropská agentura pro bezpečnost létání. Jak HELIOS přispívá k rozletu firmy?

Mezi třemi nejlepšími na světě

První balon vyrobil Aleš Kubíček už v roce 1983 ve Svazarmu. Po revoluci proměnil svou vášeň v podnikání. Firma Balóny Kubíček dnes vyvíjí, vyrábí a servisuje horkovzdušné balony pro celý svět. Je jedním ze tří světových výrobců. Mimo šití obalů – to je ta textilní, nejviditelnější část každého balonu – také plete balonové koše, vyrábí hořáky, a dokonce i vlastní palivové lahve. 

Firma také patří k výrazným inovátorům a po světě je známá i vlastní polyesterovou textilií, ze které šije své balony a která má unikátní vlastnosti. Právě to je zásadní konkurenční výhoda Balónů Kubíček na celosvětovém trhu.

Firma toužila po tom, mít vše pod jednou střechou

Firma toužila mít veškeré firemní procesy pod jednou střechou. Do roku 2012 totiž využívala celkem čtyři různé informační systémy – jeden pro účetnictví, jeden pro řízení výroby, jeden pro technickou přípravu výroby a jeden pro obchod. Po roce vybírání padla volba na HELIOS, který tehdy integroval vše kromě řízení vztahů se zákazníky (CRM). Implementace trvala rok a systém se stal páteří všech firemních procesů. Během předimplementační analýzy i během implementace se řada procesů ve firmě změnila. Vedení firmy celý proces popisuje tak, že se udělal pořádek v datech i hlavách managementu.

Pro firmu sjednocení všeho pod jeden systém znamenalo značný posun kupředu. Společnost mohla začít využívat aktuální a správná data, ze kterých všichni zaměstnanci čerpají informace. Zároveň odpadlo zdlouhavé a rizikové přepisování informací z jednoho systému do druhého. Došlo tak k eliminaci překlepů při přepisu dat a k celkovému snížení chybovosti.

Speciální „letecké“ moduly si nechala firma vyvinout na míru

To ale zdaleka nebylo všechno. Horkovzdušné balóny, podobně jako třeba letadla, podléhají přísné regulaci a kontrole. Tu má na starosti Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA), která definuje potřebné standardy pro řízení a vedení veškeré dokumentace i výroby. Jenže výroba balonů je natolik specifická a úzkoprofilová, že pro ni neexistují specializované informační systémy. Balóny Kubíček se tedy rozhodly vyvinout vlastní moduly pro změnové řízení dokumentace letecké výroby i pro řízení zachování řízení letové způsobilosti balonů v provozu. Díky otevřenosti HELIOSU to nebyl žádný problém. Oba tyto moduly byly vyvinuty přímo na zakázku a plně vyhověly všem požadavkům EASA. 

Zaměstnanci na systém nenadávají a ochotně s ním pracují

Přechod na HELIOS iNuvio byl jen dalším logickým krokem. Nový systém přinesl firmě řadu vylepšení, zejména v analytických výstupech pro management, a také výrazně lepší a srozumitelnější uživatelské rozhraní. Ředitel společnosti Radim Poláček pragmaticky shrnuje to, co je asi pro každého manažera po implementaci nového informačního systému to nejdůležitější: „Zaměstnanci na nový systém moc nenadávají a celkem ochotně s ním pracují.“ První dekáda s HELIOSEM pro Balóny Kubíček znamenala zásadní zlepšení a HELIOS iNuvio na něj teď bude moci navázat.