Cloud namísto stohů šanonů a ztracených dat 

Cloudové technologie prověřila praxe i v těch nejnáročnějších oborech, kde se zpracovávají citlivé osobní údaje. Proto nic nebrání jejímu nasazení do veřejné správy. To výrazně pomůže digitalizaci, ve které je Česká republika pod evropským průměrem. 

Výhodou cloudových řešení, je možnost přistupovat k dokumentům či celým aplikacím bezpečně odkudkoliv, bez ohledu na využívaná koncová zařízení.  V cloudovém prostředí uživateli postačuje internetové připojení a jakékoliv zařízení, které je tohoto připojení schopno (počítač, notebook, tablet, mobil…). Uživatel musí znát pouze své přihlašovací údaje.

Cloudová řešení jsou vhodná zejména pro menší instituce, které nedisponují velkým IT rozpočtem ani robustní infrastrukturou a většinou nemají ani vyřešeno víceúrovňové zálohování dat. 

Cloudová řešení jsou obecně spolehlivější, než lokálně řešené IT systémy a poskytují také větší flexibilitu výkonu. V případě on premise řešení potřebujete: server, DB, zálohovací média, zálohovací software, IT člověka, který se postará o upgrady, o bezpečnost, o firewally a samozřejmě nemalé finanční prostředky na pořízení SW licencí.

To vše při využívání cloudového řešení odpadá. V cloudovém režimu jsou data subjektu ukládána na vzdáleném serveru provozovatele, který svým klientům zajišťuje pravidelné zálohování, zabezpečení proti pohromám a potřebné upgrady. A to vše si můžete pronajímat jako službu.

Cloudová řešení mohou být poskytována na několika různých úrovních. První z nich je ta, kdy provozovatel dává zákazníkovi-uživateli k dispozici IT infrastrukturu a ten si na ní provozuje svou vlastní aplikaci. 

Tomuto způsobu se odborně říká „Infrastructure as a Service – IaaS“. Jde tedy o „pronájem“ infrastruktury, virtuálních počítačů, serverů, sítě, datového úložiště apod.

Příkladem takového řešení je Hostingové centrum Croseus řešící problematiku Finančního řízení a kontroly. Zájemcům stačí nainstalovat si do PC „komunikační certifikát“ a odborný aplikační software mohou začít ihned používat.

Druhým způsobem je “Software as a Service – SaaS“. Jde o poskytování software formou služby, přičemž i aplikace je financována jako služba. Může se jednat o „pronájem“ komplexního řešení systému, případně jeho části, virtuální plochy, komunikačního nástroje či další aplikace.

Dnes již není problém poskytovat formou cloudu celé ERP řešení, o čemž se můžete na vlastní oči přesvědčit například na stránkách www.erport.cz, kde si také můžete zdarma vyzkoušet, jak to všechno funguje v praxi. 

Ve veřejné správě je prozatím nejvíce rozšířen tzv. „Hosting“.  Jedná se o kombinaci výše uvedených způsobů řešení a služeb. V tomto případě na prostředcích Technologického centra běží celá aplikace, se kterou zákazník – typicky malá obec nebo zřizovaná organizace – pracuje, jako by ji měl u sebe. 

Příkladem takového řešení je například Hostingové centrum fa Asseco Solutions poskytující komplexní řešení Spisové služby včetně portálových služeb.