Cloud - strašák nebo výhoda?

Cloudová řešení jsou součástí našeho denního života, pracovního i soukromého. Většina z nás má soukromý e-mail nebo využívá Facebook. V úřednické práci je nejčastěji využívanou službou Microsoft 365. 

Přitom při pořizování či modernizaci informačního systému většina organizací stále trvá na on premise řešeních a argumentují bezpečností. Cloudová řešení jsou přitom obecně spolehlivější než lokálně řešené IT systémy. Navíc poskytují větší flexibilitu výkonu a nevyžadují vstupní investice. Naproti tomu pro on premise řešení potřebujete databázi, aplikační server, zálohovací média, zálohovací software,

IT člověka, který se postará o upgrady, o bezpečnost, a samozřejmě nemalé finanční prostředky na pořízení licencí. To při využívání cloudových služeb odpadá.  K práci v cloudu tak uživateli postačuje internetové připojení a jakýkoli přístroj, který je tohoto připojení schopen (počítač, notebook, tablet, mobil…). Uživatel musí znát pouze své přihlašovací údaje.

Cloud neboli Cloud computing, je globální síť vzájemně propojených serverů, které využívají internet jako fond informačních technologií a služeb. Servery jsou provozovány ve fyzických datových centrech a díky virtualizaci jsou uživatelům přístupné odkudkoli. A to vše si můžete pronajímat jako službu, včetně zálohování, upgradu i optimalizace ITC prostředků.

Dnes již není problém poskytovat formou cloudu celé ERP řešení, o čemž se můžete na vlastní oči přesvědčit například na stránkách www.erport.cz, kde si také můžete zdarma vyzkoušet, jak to všechno funguje v praxi. Datové centrum ERPORTu se nachází v České republice a lze na něm provozovat jakýkoliv informační systém HELIOS, což je dobrá zpráva zejména pro organizace veřejné správy. Informační systém HELIOS Pantheon si totiž mohou pořídit bez vysokých vstupních investic jako cloudovou službu.

Webové aplikace již používáme. Potřebujeme i cloud?

Webová a cloudová aplikace jsou dva typy softwaru, které mají různé charakteristiky a způsoby použití. Webové aplikace jsou dostupné přes internetový prohlížeč, aniž je řešeno, na jaké infrastruktuře poběží. Aplikace jsou interaktivní a umožňují uživatelům provádět různé úkony, jako je vyplňování formulářů, prohlížení obsahu nebo komunikace s jinými uživateli. Uživatelé se k nim připojují pomocí URL adresy a nemusí nic instalovat na svém počítači.  Typickými příklady jsou e-mailové služby, sociální sítě či online bankovnictví.

Cloudové aplikace jsou hostovány na vzdálených serverech (v cloudu). Uživatelé se k nim připojují přes internet, ale na rozdíl od klasických web aplikací mohou být dostupné také offline.

Který cloud je pro mě vhodný?

Cloudová řešení mohou být poskytována na několika různých úrovních. První z nich je ta, kdy provozovatel dává uživateli k dispozici IT infrastrukturu a uživatel si na ní provozuje svou vlastní aplikaci. Tomuto způsobu se odborně říká Infrastructure as a Service – IaaS.

Druhým způsobem je Software as a Service – SaaS. Jde o poskytování softwaru formou služby, přičemž i aplikace je financována jako služba.

Ve veřejné správě je nejvíce rozšířen tzv. hosting. Jedná se o kombinaci obou uvedených způsobů řešení a služeb. Dobrým příkladem může být hostingové centrum společnosti Asseco Solutions poskytující komplexní řešení spisové služby Spiska včetně portálových služeb.

Třetím, poměrně neotřelým způsobem, je Platforma as a Servises – PaaS. Jedná se o komplexní prostředí pro vývoj a nasazení v cloudu. Poskytuje vám zázemí pro vytváření aplikací od jednoduchých cloudových aplikací až po propracované podnikové aplikace s podporou cloudu. PaaS služba umožňuje vytvářet aplikace s použitím integrovaných softwarových komponent a zkracuje čas potřebný k napsání nových aplikací pomocí předpřipravených aplikačních komponent. Výhody PaaS spočívají v jejích přidaných funkcích, které zahrnují middleware, vývojářské nástroje a další obchodní nástroje.

Jedním z TOP leaderů v této oblasti je společnost Asseco Solutions, která postavila vlastní cloudovou platformu. AVA platforma v sobě kombinuje všechny tři úrovně cloudových služeb a již nyní nabízí široké spektrum cloudových aplikací, které jsou vzájemně integrovatelné. Součástí AVA platformy je i centralizovaný Helpdesk pro řešení zákaznických požadavků. Pojďte se sami přesvědčit o výhodách cloudu.

Bc. Alžběta Křídlová,  Asseco Solutions