Cloudové řešení je vhodné pro organizace a subjekty veřejné správy

Cloudové služby mohou zlepšit fungování veřejné správy, protože poskytují lepší zabezpečení proti kybernetickým útokům, data pravidelně zálohují a nabízejí aktualizace programů a aplikací.

Cloudové prostředí má tu výhodu, že uživateli stačí mít kvalitní internetové připojení a může se přihlásit ke svému pracovnímu prostředí přes jakékoliv zařízení, stolní počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon. Stačí zadat přihlašovací údaje a uživatel má k dispozici potřebné aplikace a data.

Cloudové služby jsou postaveny na IT řešení, že software, aplikace a data nejsou uloženy na jednotlivých lokálních počítačích pracovníků dané organizace, ale jsou umístěny na zabezpečených vzdálených serverech, v takzvaném cloudu.

Ze vzdáleného úložiště vybraného poskytovatele těchto služeb můžete na vašem zařízení spustit aplikaci nebo program úplně stejně, jako byste to dělali z pracovního počítače. Jinými slovy, cloud lze chápat jako virtuální prostor, jenž slouží nejen pro ukládání dat a souborů, ale i pro spouštění programů od MS Office až po robustní podnikové informační systémy.

Velkou výhodou používání cloudových řešení je výrazně vyšší zabezpečení vůči kybernetickým hrozbám, pravidelné zálohování dat a také aktualizace softwarových systémů. 

Cloud je vhodný i pro obce a města

Využití cloudových služeb v rámci sektoru veřejné správy nabízí například zlepšený provozní model pro sdílení elektronických služeb a zajistí jejich centralizaci a standardizaci. Neplatí to pouze pro velké vládní instituce, ale také pro obce a města. Proč?

Cloudové „hromadné úložiště“ se totiž snadněji zabezpečuje proti kybernetickým útokům než velké množství menších lokálních úložišť. Obecně se dá říci, že bezpečnostní opatření u poskytovatelů cloudových služeb jsou mnohem robustnější. Vedení jednotlivých obcí nebo měst si nemusí dělat starosti s tím, zda a jak kvalitní antivirový program úředníci a další zaměstnanci používají, data jsou navíc pravidelně zálohována a nehrozí jejich ztráta nebo zničení, protože je lze obnovit.

V neposlední řadě to znamená pro vedení subjektů veřejné správy také ekonomické benefity, protože jednotlivé organizace nemusí pořizovat a udržovat vlastní hardware. Plusem je také škálovatelnost zdrojů podle aktuálních potřeb organizací ve veřejné správě. Cloudová řešení snižují náklady společností na provoz IT zhruba o 30 procent.

Jaké jsou hlavní výhody používání cloudu?

  • Nižší nebo žádné počáteční investice – uživatel nemusí investovat do vlastní hardwarové infrastruktury

  • Žádná lokální údržba – údržba a aktualizace je prováděna poskytovatelem cloudových služeb

  • Zálohování a obnova –  data jsou automaticky zálohována a lze je snadno obnovit v případě havárie nebo ztráty

  • Škálovatelnost výkonu – cloudové služby umožňují snadné rozšíření nebo zmenšení kapacity podle aktuálních potřeb

  • Sdílení dat –  snadné a bezpečné sdílení dokumentů a spolupráce na projektech mezi uživateli z různých míst

  • Přístupnost 24/7 – uživatelé mohou přistupovat ke svým datům a aplikacím odkudkoliv, kdykoliv, podmínkou je pouze připojení k internetu