Co umí machine learning v HELIOSU iNuvio a v čem vám může pomoci

Machine learning (ML) neboli strojové učení se v poslední době skloňuje čím dál častěji. Tato podoblast umělé inteligence pomáhá počítačům automaticky, na základě předchozích dat, zlepšovat své výsledky v dané oblasti. Již dávno našla uplatnění zejména ve strojových překladech, antispamových filtrech či při úpravě fotografií. Machine learning teď najdete i v HELIOSU iNUVIO, kde vám může ušetřit velké množství peněz i času!

Co to je machine learning

Machine learning je průnikem klasických statistických a analytických metod a metod data miningu. Zatímco kupříkladu klasická regresní analýza využívá pro předpovědi budoucího vývoje pevně daných regresních funkcí a velkého vzorku minulých dat, ML se neustále učí a svůj datový model průběžně aktualizuje na základě nových dat i dodatečných informací podaných člověkem. Navíc dokáže pracovat v podstatě s libovolným typem dat, včetně obrazových, a tím se víc a víc zdokonaluje. Díky tomu si pak software využívající ML může všimnout nejrůznějších anomálií, trendů či souvislostí, které by i zkušený, analyticky zaměřený člověk hravě přehlédl. A přesně proto jsme se rozhodli využít ML v našem HELIOSU iNuvio. Chcete vědět jak?

Detekce anomálií

První oblastí, kde jsme ML do našeho ERP systému nasadili, je detekce anomálií, a to hned ve dvou nejkritičtějších oblastech. Detekce anomálií v účetním deníku a detekce nestandardních evidenčních cen u příjemek.

Účetní deník obsahuje většinou velké množství účetních transakcí a není vždy jednoduché kontrolovat výši částek jednotlivě. Každý účet v osnově má obvyklou výši transakcí. Připravit a udržovat pro každý účet či skupinu účtů sestavu pro vyhodnocení neobvyklých částek ručně je časově velice náročné. Nyní vše zařídí HELIOS iNuvio automaticky, prostřednictvím ML. Ušetříte tak čas a snížíte chybovost.

Při příjmu zboží na sklad má obvykle člověk hodně práce a zodpovědnosti. Detekci nestandardní ceny na položce příjemky a zabránění případné chybě v evidenčních cenách je proto lepší nechat na ML. Díky němu odhalíte každou chybu včas a špatná data se tak do systému vůbec nedostanou. HELIOS iNuvio se v případě detekce potenciální chyby sám včas ozve a upozorní uživatele na problém. Pokud po zběžné kontrole zjistíte, že s odchylkou souhlasíte a změna je chtěná, stačí to v systému pouze na jeden klik potvrdit a vše běží nerušeně dál.

Predikce vývoje

Znát budoucnost, to je sen každého manažera. Proto ERP systémy už dlouhé roky obsahují forecasting s využitím právě výše zmiňované regresní analýzy. Ten ale ne vždy funguje správně. Machine learning se přitom při predikci vývoje umí učit z aktuálních dat a nemusí využívat statistických modelů, které pro vaši firmu vůbec nemusí platit. V HELIOSU iNuvio jsme proto ML nasadili do dvou klíčových agend pro současnou dobu – pro predikci prodeje a predikci nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti.

Machine learning v HELIOSU iNuvio sleduje aktuální trendy pro nadcházející týden, měsíc i rok. Objem realizovaných prodejů za minulá období finanční i množstevní čerpá přímo po měsících z položek vydaných faktur. Díky tomu získáte představu, zda dané zboží bude mít rostoucí, či klesající podíl na příjmech společnosti, a jednotlivé trendy můžete sledovat jak graficky, tak i číselně.

V případě predikce přítomnosti zaměstnanců na pracovišti je zase ML v HELIOSU iNuvio schopen odhalovat nejen sezonní výkyvy v docházce vašich zaměstnanců, například v době letních prázdnin či během vánočních svátků, ale i kompletně předvídat nepřítomnost zaměstnanců dle jednotlivých mzdových složek (např. dovolená, nemoc, placené/neplacené volno). Díky tomu můžete lépe plánovat lidské kapacity v konkrétním období a efektivně pracovat s docházkou a předpokládaným volnem zaměstnanců.

Výběr vhodných dodavatelů

Velmi příjemnou třešničkou na dortu, kde jsme se rozhodli ML využít, je automatický předvýběr vhodných dodavatelů pro jednotlivé nákupy. Machine learning vám pomůže vybrat vždy toho nejspolehlivějšího, a to na základě historie vydaných objednávek, příjemek a hodnocení dodavatelů. Machine learning  vybere pro jednotlivé položky dodavatele, který je s největší pravděpodobností dodá v požadovaném čase, požadovaném množství nebo s nejnižší cenou. Vše, co k tomu potřebujete, je si v generátoru vydaných objednávek spustit funkcionalitu scénáře „Přednabízení dodavatelů“. Machine learning pak vyplní vhodného dodavatele do jednotlivých položek, přičemž finální rozhodnutí zůstává na vás.

Machine learning změní způsob, jakým využíváte lidské zdroje

Všechny tyto způsoby využití strojového učení v našem ERP systému HELIOS iNuvio vám pomohou výrazně uvolnit kapacity vašich zaměstnanců na tu část práce, kterou stroje zatím nezastanou. Jsou to zároveň první vlaštovky ukazující směr, kterým se chceme s HELIOSEM iNuvio ubírat. Do budoucna se proto určitě můžete těšit i na další oblasti, kde se s ML a dalšími prvky umělé inteligence setkáte. Naše vlastní oddělení výzkumu a vývoje už teď pracuje na mnohých dalších překvapeních pro uživatele nejen HELIOSU iNuvio, ale i většího HELIOSU Nephrite.