Developer a dodavatel elektřiny REKO využívá systém HELIOS

Společnost REKO a.s. používá zákaznický systém HELIOS Energo pro zajištění evidence zákazníků, smluvních vztahů a odběrných míst v prostředí tzv. lokální distribuční soustavy (LDS).  Společnost řeší prostřednictvím systému HELIOS Energo kompletní agendu fakturace dodávek a distribuce elektřiny včetně další obslužných procesů. 

Společnost REKO působí jako developer a realizátor stavebních prací v oblasti bytové i komerční výstavby, je rovněž llicencovaným provozovatelem LDS a dodavatelem elektřiny. S přibývajícími zákazníky u ní vznikla potřeba kvalitního zákaznického informačního systému pro LDS, který by umožnil zejména bezpečnou a systematickou evidenci odběrných míst v komoditě elektřina v režimu nízkého napětí, evidenci smluvních vztahů s odběrateli, načítání a zpracování naměřených hodnot spotřeb elektřin a následně fakturaci dodávky a distribuce elektřiny koncovým odběratelům.

S přípravou implementace systému HELIOS Energo se začalo na podzim roku 2020 s cílem spuštění fakturace dodávek a distribuce elektřiny koncovým zákazníkům došlo od ledna 2021. Celý projekt zajišťovala společnost PC HELP, a.s., která je tvůrcem a garantem specializovaného SW řešení pro energetiku v rámci platformy HELIOS iNuvio.

Součástí požadavků společnosti REKO bylo i nalezení řešení umožňující snadnou dostupnost nástrojů pro analytické vyhodnocení distribuce a obchodu, automatické přenosy dat z lokální distribuční sítě (LDS) do systému energetického operátora (OTE, a.s.) a poskytnutí důležitých informací odběratelům prostřednictvím webového rozhraní.

V rámci procesu implementace nového systému HELIOS Energo bylo nutné zvládnout všechny kroky tak, aby naběhla ostrá fakturace od začátku roku 2021. Proto již před tímto datem musely být k dispozici veškeré jednorázové převody provozních dat a také připraveny automatizované datové můstky pro stálé přenosy (importy dat měření a exporty dat do účetnictví). Připravena musela být rovněž zcela funkční datová komunikace s OTE, protože pravidelné zasílání údajů operátorovi představuje pro každého provozovatele LDS jednu z jeho hlavních povinností. Nezbytným předpokladem spuštění ostrého provozu bylo i proškolení uživatelů systému k jeho ovládání. 

Prvním krokem v rámci celého procesu bylo provedení implementační analýzy. Práce na analýze trvaly zhruba měsíc, poté byl plán implementace odsouhlasen a k samotné realizaci a spuštění nového systému došlo během dalších dvou měsíců. 

Nasazením systému HELIOS Energo do společnosti REKO a.s. se splnila zejména tato očekávání zákazníka:

  • nahrazení původních evidencí vedených v MS Excel
  • standardizace tiskových a datových výstupů, například faktur, výkazů, aj.
  • zvýšení rychlosti zpracování dat, zajištění zpětné dohledatelnosti, eliminace chybovosti
  • realizace datového propojení s agendou měření a agendou vedení účetnictví
  • zajištění automatizovaných přenosů dat do systému energetického operátora OTE


Úspěšnou realizací implementace systému HELIOS Energo a spuštěním do ostrého provozu samozřejmě spolupráce s dodavatelem PC HELP, a.s. neskončila. Automaticky se spolupráce překlápí do fáze podpory uživatelů ve společnosti REKO a.s..