EDI pro HELIOS

Využíváte ve firmě podnikový informační systém HELIOS? Obchodujete s firmami, které podporují elektronickou výměnu dokumentů (EDI)? Pak právě vás bude asi zajímat EDI pro HELIOS, komplexní řešení pro elektronickou výměnu dat nezávisle na EDI standardu a způsobu komunikace.

K čemu slouží EDI

EDI neboli Electronic Data Interchange je způsob výměny dat mezi obchodními partnery. Odvolávky, objednávky, dodací listy, faktury i různá potvrzení a avíza, to vše si lze sice posílat poštou, e-mailem či dokonce někdy ještě faxem, ale další zpracování takových dat je příliš časově náročné. Dostanete e-mailem objednávku od zákazníka, musíte ji zadat ručně do systému, přitom ji zkontrolovat a neudělat chyby. Potom e-mailem nebo telefonem potvrdit termín, cenu a množství. To všechno zabírá čas a zdržuje všechny návazné procesy. Tedy, pokud nemáte EDI.

Zpracujte všechny doklady do půl minuty

S EDI si můžete všechny jmenované dokumenty popsané výše vyměňovat bez zásahu člověka, přímo mezi vaším ERP systémem a systémem vašeho dodavatele, obchodního partnera, či zákazníka. Váš HELIOS tak může automaticky přijmout třeba odvolávku a předat všechny její příslušné parametry přímo do výroby a event. skladu. To vše bez zdržení, během půl minuty. Stejně tak může automaticky provést potvrzení objednávky vašemu zákazníkovi, aniž by kdokoliv musel zákazníkovi psát nebo volat.

Starost o konkrétní EDI standard přenechte nám

Aby si váš HELIOS s ERP systémem vašeho obchodního partnera mohli „povídat“, potřebují k tomu dvě věci – společný formát dat, kterému oba systémy rozumí – tedy EDI standard, a příslušné komunikační rozhraní, tedy transportní protokol, ve kterém se data přenášejí. Pokud se rozhodnete pro EDI pro HELIOS, nemusíte se starat ani o jedno. EDI pro HELIOS podporuje všechny myslitelné EDI standardy, včetně EDIFACT, VDA, ODETTE, ANSI X12, IDOC i mnohých dalších. Z komunikačních rozhraní podporuje nejrozšířenější OFTP2, AS2, ISDN a další rozhraní lze přidat dle individuálních požadavků.

S čím umí EDI pro HELIOS pracovat?

EDI pro HELIOS umožňuje zpracování vydaných objednávek, došlých objednávek, expedičních příkazů, dodacích listů, příjemek, faktur vydaných včetně elektronického podpisu, faktur přijatých, přijatých odvolávek, přijatých jemných odvolávek, vydaných odvolávek. Také můžete zaslat nebo přijmout katalog zboží včetně cen. K dodacím listům si můžete doplnit obaly a vytisknout obalové štítky.

Soustřeďte se na byznys

EDI pro HELIOS můžete zapomenout na starosti s předáváním dat, či dokonce jejich ručním přepisováním a zpracováním. Data přenecháte systému, a vy se můžete soustředit na to, na čem opravdu záleží – na svůj byznys.