Energo / HELIOS Orange přinesl ČEZ LDS sjednocení všech evidencí, zastupitelnost a efektivitu

Společnost ČEZ LDS je specialistou provozování tzv. lokálních distribučních soustav (LDS) a poskytování dalších souvisejících služeb v energetice. V roce 2019 hledala řešení, které by jí umožnilo zpracovávat provozně-ekonomickou agendu spravovaných soustav – od vedení technické evidence přes řízení vztahů se zákazníky a fakturaci až po povinné reporty pro Energetický regulační úřad (ERÚ) a OTE (Operátora trhu s energiemi). Pro zajištění svých požadavků se společnost rozhodla implementovat specializované řešení Energo / HELIOS Orange od společnosti PC HELP.

Veškerou agendu měl dostat na starosti jeden systém

Společnost ČEZ LDS zajišťuje výstavbu lokálních distribučních soustav v průmyslových, logistických, administrativních a obytných zónách. Pro své klienty navrhuje profesionální, rychlá a efektivní řešení energetického servisu a managementu. V její nabídce služeb lze nalézt komplexní energetické služby distribuce energií, správu a údržbu energetických zařízení i celkový energetický management. S tím je samozřejmě spojeno i velké množství agendy, včetně legislativních požadavků na nejrůznější reporting regulačním orgánům. Právě proto firma hledala komplexní podnikový informační systém, který by jí tuto velmi specifickou agendu, včetně péče o zákazníky, zpracování účetnictví a interního i externího reportingu, pomohl pokrýt.

Integrace s řídicím systémem byla nutností

Klíčovým nárokem bylo také propojení nového ERP systému se specializovaným systémem pro energetický management Merbon od společnosti Dormat Control System, která je, stejně jako ČEZ LDS, součástí skupiny ČEZ ESCO. Merbon umožňuje přímé řízení a monitoring stavu energetických zařízení, včetně sběru dat z měřidel. Data z Merbonu jsou proto mimo jiné důležitá pro koncové vyúčtování energií.

Jeden systém sdružil všechny agendy

Najít ERP systém, který by dokázal pokrýt všechny požadované agendy a funkcionality, nebylo jednoduché. ČEZ LDS však v roce 2018 převzala několik distribučních soustav od jiného subjektu, který využíval specializované softwarové řešení Energo / HELIOS Orange od společnosti PC HELP. Díky dosavadním pozitivním zkušenostem s tímto systémem se ČEZ LDS rozhodla rozšířit jej do celé firmy. Během srpna až října 2019 provedli odborníci z PC HELP nezbytnou implementační analýzu a do konce roku 2019 proběhla kompletní implementace včetně integrace se systémem Merbon tak, aby ČEZ LDS mohla pro své zákazníky začít nové SW řešení využívat již od 1. ledna 2020. K dodanému řešení navíc PC HELP poskytla i garanci jeho technické podpory a dalšího rozvoje.

Energo / HELIOS Orange přinesl spoustu změn k lepšímu

Nejvýznamnější změnou k lepšímu bylo celkové zrychlení a zjednodušení všech dotčených firemních procesů. Nejmarkantnější bylo zrychlení činností souvisejících s tvorbou smluv, zrychlení fakturace distribuce energií i generování a předávání ze zákona povinných výstupů například pro ERÚ a OTE. Významným posunem k lepšímu však byl i nový systém rozdělování rutinních aktivit mezi jednotlivé pracovníky ČEZ LDS. Ten totiž umožnil zavést jejich plnou zastupitelnost s ohledem na procesní zabezpečení zpracovávaných dat.

V neposlední řadě, díky pečlivé implementační analýze, došlo také ke zpřehlednění podnikových procesů i jednotlivých sestav, reportů a výkazů. Data z jednotlivých distribučních soustav jsou nyní umístěna a spravována v jedné centrální evidenci podle jednotné metodiky. Vedení společnosti tak má k dispozici nové možnosti jak pro operativní, tak i strategické rozhodování.