Firmy postupně přecházejí na nový HELIOS Nephrite. Je mezi nimi i ta vaše?

Migrace ze starších produktů HELIOS Green na nový HELIOS Nephrite probíhají podle plánu, nicméně je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou na jejich realizaci.

Již téměř devět desítek zákazníků zmigrovalo na nový produkt HELIOS Nephrite ze staršího HELIOS Green. Migrace se řeší s každým klientem individuálně a není třeba se procesu obávat. Z kapacitních důvodů je ale potřeba vše naplánovat s dostatečnou časovou rezervou.

„V první fázi naplánujeme harmonogram, potom vytvoříme testovací prostředí, instalujeme nový systém, školíme, testujeme a pak už následuje přechod do ostrého provozu. Je to práce náročná na koordinaci, protože některé kroky je potřeba sladit s klientem. Přesto se, a to zdůrazňuji, není čeho obávat. Naše týmy mají bohaté zkušenosti s velkým množstvím různě složitých a rozsáhlých migrací,“ vysvětlil Viktor Janda, vedoucí brněnského realizačního týmu HELIOS Nephrite.

Stávajícím klientům ERP systému HELIOS Green doporučuje, aby s naplánováním migrace opravdu neotáleli, protože podpora staršího produktu skončí již v červnu 2024 a kapacity realizačních týmů se rychle plní.

Největší síť ambulancí v Česku používá HELIOS Nephrite

Mezi poslední spokojené klienty, kteří přešli z Greenu na modernější Nephrite, patří zdravotnická skupina EUC, a. s., největší poskytovatel ambulantní lékařské péče v České republice.

 
„Řešení HELIOS Nephrite u tohoto zákazníka není velké z pohledu rozsahu funkcionalit, ale tím, že na HELIOSU běží více než 40 poboček. Migrace u nich i přes toto množství databází proběhla bez problémů a zákazník už si užívá nový systém. Zbývá nám ještě doladit nasazení telemetrie a pak se můžeme soustředit na následné rozvoje,“
Zuzana Kárná oddělení péče o zákazníky Asseco Solutions

EUC působí v 25 zdravotnických zařízeních, 13 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích. Od roku 2011 do roku 2021 společnost investovala 1 129 milionů korun do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Aktuálně zaměstnává 2 300 zdravotníků.

ČMI také přešla na HELIOS Nephrite

Dalším příkladem migrace na HELIOS Nephrite je Český metrologický institut (ČMI), největší výzkumná organizace v oblasti metrologie v České republice. Celý proces byl dokončen v závěru roku 2022.

Jednalo se o jednu z náročnějších migrací. A to nejen kvůli rozsahu licencí (řízení cash flow, mzdy, EDI, workflow aj.), ale i kvůli množství zakázkových doúprav, kterých mají v ČMI desítky.
Lukáš Vintr Key account manager HELIOS Nephrite

„ČMI je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a spadají pod něj mimo jiné jednotlivé oblastní inspektoráty, které mají zastoupení po celé České republice. I vzhledem k tomu, že klient doimplementoval HELIOS v roce 2020, šlo o jednu z náročnějších migrací. A to nejen kvůli rozsahu licencí (řízení cash flow, mzdy, EDI, workflow aj.), ale i kvůli množství zakázkových doúprav, kterých mají v ČMI desítky. Díky intenzivní spolupráci s klientem byla migrace bez technických problémů a od prosince 2022 v ČMI plně využívají HELIOS Nephrite a jeho nové funkcionality,“ upřesnil Lukáš Vintr, key account manager HELIOS Nephrite v Asseco Solutions.

Český metrologický institut je zapojen do mezinárodního a koordinovaného evropského výzkumu v oblasti metrologie. Metrologie je jako vědní a technický obor nedílnou součástí ekonomické infrastruktury a její zabezpečení je jedním ze základních požadavků bezpečnosti a kvality výrobků, konkurenceschopnosti, odstraňování technických překážek obchodu, ochrany spotřebitele a dalších veřejných zájmů.