HELIOS iNuvio je skvělým pomocníkem pro výrobní firmy a průmysl 4.0

Podnikový informační systém HELIOS iNuvio pomáhá růst také firmám ve výrobním sektoru. Zejména v oblastech, jako je automatizace výroby, skladové hospodářství nebo digitalizace a paperless office, přináší společnostem řadu výhod, které je snadno přenesou do éry průmyslu 4.0.

Pro firemní růst a digitalizaci podnikání je nepostradatelným pomocníkem produkt od Asseco Solutions pro malé a středně velké společnosti HELIOS iNuvio. Přesvědčila se o tom také společnost Packung s. r. o. Od roku 2021 využívá ke zvyšování efektivity a k expanzi firmy právě tento ERP systém.

„V 21. století už není reálné běhat s papírem, ale data musí běhat kolem nás,“ vysvětlil Ing. Adam Kratochvíl, CEO společnosti, která se specializuje na velkoobchod a maloobchod s obalovým materiálem, na výrobu lepenkových obalů a prodej balicích strojů.

Automatizace od A do Z

Právě digitalizace a automatizace firemních procesů, od počátečního hodnotového toku poptávky a nabídky přes zákaznickou objednávku, vydání objednávky směrem k dodavatelům, příjem materiálu a zboží, zadání výrobního příkazu pro výrobu, výdej materiálu, výrobků a zboží až po zpracování účetních dokladů, zajišťuje pro Packung moderní informační podnikový systém HELIOS iNuvio.

Pro výrobní firmy se stal velmi cenným pomocníkem modul Výroba, který podporuje automatizaci řízení všech typů výrobních procesů. Od technické přípravy a vytváření „životopisu“ výrobků po řízení a plánování efektivní produkce. Integrované logistické a finanční moduly navíc dále podporují ekonomické přínosy pro výrobní podniky.

Hlavní přínosy modulu Výroba

 • Technická příprava výroby
 • Tvorba kalkulací
 • Podpora nabídkové činnosti
 • Varianty a alternativy
 • Optimalizace zásob
 • Sledovatelnost ve výrobě
 • Podpora řízení jakosti
 • Plánování kapacitních zdrojů
 • Sběr dat pomocí terminálů
 • Účtování nedokončené výroby
 • Vyhodnocování zakázek

Sklad jako švýcarské hodinky

Neméně důležitým modulem je Skladová evidence, která plně automatizuje vedení skladové agendy, tvorbu skladových dokladů a také skladových inventur. Díky tomu má firma okamžitý přehled o stavu skladových zásob a společně s napojením modulu Obchod řeší provázanost na objednané zakázky. Tím se zásadně šetří čas a také se snižuje chybovost na minimum. S tímto modulem HELIOS iNuvio sklady fungují jako švýcarské hodinky.

Co umí modul Skladová evidence

 • Efektivní pořizování záznamů

 • Evidence skladových zásob v libovolném počtu skladů

 • Podpora FIFO a průměrných cen

 • Možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně

 • Volitelná metoda evidence skladu

 • Skladové doklady

 • Inventury skladových zásob

 • Umístění zboží na skladě (lokace)

 • Podpora čárových kódů vč. WMS

 • Výrobní čísla/šarže

 • Výstupy, controlling a reporting

 • Cenotvorba a slevotvorba

 • EKOKOM

 • Kompletace

 • Paletové etikety s SSCC kódem

 • Balíkobot a přímá expedice

Paperless řešení

Adam Kratochvíl si v případě HELIOS iNuvio pochvaluje také API napojení na e-shop. Tím se zásadně zrychlila doba od objednávky v nákupním košíku k operátorovi výroby, která teď činí pouhých sedm minut. Dalším kladem je zavedení paperless office v účetnictví, personální a mzdové agendě nebo plné automatizaci procesu fakturace.

„Velkým benefitem je zrychlení procesů a jejich řízení, zlepšení komunikace, především automatizace generování dokladů a odesílání na zákazníky. Velice důležité je již zmíněné přímé napojení na e-shop pomocí API, ale i napojení na výrobní zařízení, napojení na Power BI – možnost reportování dat a další,“ shrnul šéf společnosti Packung výhody používání HELIOS iNuvio pro růst podnikání. Automatizace firemních procesů vede ke snížení personálních nákladů firmy a zároveň ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců a ke snížení chybovosti.