HELIOS iNuvio řídí výrobu strojů pro farmaceutický průmysl

Společnost PHARMIX, s.r.o. dodává a vyrábí nerezové stroje a zařízení pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl. Nejčastěji jde o tlakové nádoby, zásobníky, procesní tanky, homogenizátory, fluidní sušárny nebo odstředivky.S řízením firmy pomáhá systém HELIOS iNuvio, který ve firmě integroval procesy a systémy do jednoho funkčního celku. 

Společnost Pharmix, s.r.o. působí na trhu pěknou řádku let, navíc navazuje na letitou tuzemskou tradici strojírenské výroby. Kapitoly z historie firmy čítají mimo jiné výrobu očních vyšetřovacích přístrojů, skleněných čoček nebo plniček a potahovaček tablet.

To už je dávná historie. Dnes se firma, která pod stávajícím názvem funguje od roku 2000,  specializuje na zakázkovou výrobu zařízení pro farmaceutický průmysl. „Disponujeme vlastní konstrukční kanceláří vybavenou moderními softwarovými prostředky pro 3D modelování. Při návrhu a konstrukci míchadel a míchacích strojů spolupracujeme se společností TECHMIX,“ říká Ing. Gabriela Orlová, technická ředitelka Pharmix, s.r.o. 

Špičkovou kvalitu produkce podtrhuje fakt, že její významnou část kupují přední zahraniční farmaceutické, potravinářské a chemické společnosti. Výrobky tak slouží například v Německu, Rakousku, Dánsku, Španělsku. „Některé produkty jsme dodali i do Spojených států amerických, Kanady nebo Mexika,“ pokračuje technická ředitelka Pharmix, s.r.o., Ing. Orlová. 

Takto specializovaná výroba s mezinárodním přesahem vyžadovala profesionální správu podnikových zdrojů. Zde přichází na scénu ERP systém HELIOS. „Ten jsme vybrali po pečlivé úvaze. Potřebovali jsme sjednotit několik nesourodých a vzájemně nekompatibilních systémů do nějakého celku,“ připomíná hlavní motivaci pro přechod na HELIOS iNuvio technická ředitelka společnosti. 

První a nejdůležitější bylo zprovoznění systému pro účetnictví od A až do Z, které je u výrobce s mezinárodní klientelou skutečně složité a vedle vystavování a evidence faktur obsahuje i řešení celních náležitostí. Následovalo zapojení modulu pro správu docházky a zpracování mzdové agendy. V poslední fázi jsme HELIOS s naším integračním partnerem Gatema IT, a.s. zapojili do modulu pro plánování a řízení výroby. 

Díky optimalizaci, která probíhala na základě získaných údajů, jsme byli schopni průběžně vyladit systémy tak, aby nám poskytovaly co nejvíce relevantních informací,“ dodává na závěr Ing. Gabriela Orlová. 

Přínosy v oblasti IT 

  • Automatizace podnikových procesů 
  • Seskupení historických i aktuálních dat potřebných k efektivnějšímu plánování výroby 
  • Zjednodušení procesu sledování průběhu celé zakázky 
  • Zjednodušení administrativních procesů 
  • Možnost efektivního vyhodnocení 
  • Významná úspora času i snížení chybovosti eliminací ručního pořizování dat 
  • Nasazení řešení Gatema WMS pro skladové operace i skladové a majetkové inventury