HELIOS iNuvio zvyšuje ve společnosti LASER-TECH efektivitu celé firmy

Podnikový informační systém HELIOS iNuvio pomáhá více než rok ve všech odděleních firmy. Od výroby přes sklady až po účetnictví a mzdovou agendu.

„HELIOS iNuvio používáme více než rok ve všech odděleních, výrobních střediscích a skladech společnosti na plánování a řízení realizačního procesu včetně podpůrných procesů, zpracovávání účetnictví a mezd, k předávání informací a ke sběru dat z výroby a ze strojů,“ oceňují produkt od Asseco Solutions jednatelé společnosti LASER-TECH Ivana Tichá a Jaroslav Grézl.

Samotné implementaci ERP systému samozřejmě předcházela pečlivá předimplementační analýza, která se připravovala téměř tři čtvrtě roku. Nejprve byla provedena implementace účetnictví, mezd a personálního oddělení. Následovala implementace modulů pro realizační proces, tedy obchod, řízení a plánování výroby, skladový management, QMS a moduly pro sběr dat z výroby.

„Systém HELIOS iNuvio nám přinesl zpřesnění v plánování a řízení výroby u dlouhodobých i krátkodobých zakázek, včetně plnění termínů."
Ivana Tichá jednatelka společnosti LASER-TECH

Implementace bez negativních dopadů

„Vzhledem k vysoké odbornosti konzultantů a jejich pečlivě zpracované úvodní analýze proběhlo období implementace bez negativních dopadů na činnosti naší firmy, k čemuž samozřejmě přispěli svým přístupem a prací i naši zaměstnanci,“ vysvětlilo vedení společnosti. Nyní je HELIOS iNuvio plně implementován.

A jaké jsou první dojmy a přínosy nového systému od společnosti Asseco Solutions? „Systém HELIOS iNuvio nám přinesl zpřesnění v plánování a řízení výroby u dlouhodobých i krátkodobých zakázek, včetně plnění termínů. Došlo rovněž ke zpřesnění stavu skladových zásob, ať vstupních materiálů, nebo výrobků, ke zpřesnění vyhodnocování plánovaných a skutečných nákladů ve výrobě, ke zpřesnění ve sběru dat z výroby,“ pochvalují si Tichá a Grézl. Vedení firmy získalo komplexní přehled o tom, co se děje ve firmě, a rovněž se zvýšila dostupnost dat a reportů.

Zlepšení vyhodnocení nákladů ve výrobě

Pokud bychom se na přínosy podívali detailněji, konkrétním plusem je lepší a přesnější vyhodnocování nákladů ve výrobě nebo možnost jednoduše nadefinovat sestavy v jednotlivých přehledech podle požadavků každého uživatele. Dalším benefitem je možnost sledovat online stav zásob (vstupních materiálů, nedokončené výroby i hotových výrobků). Vedení firmy oceňuje také možnost provádění hromadných změn v databázi kusovníkových vazeb a technických podmínek výrobce.

Široký potenciál iNuvia pochopitelně oceňují i jednotliví zaměstnanci, protože jim výrazně usnadňuje a zrychluje práci. A firemní plány do budoucna? „Obecně rozvoj firmy není možný bez rozvoje informačního systému, nevhodný informační systém může firmu v dalším rozvoji limitovat. Jelikož víme, že HELIOS iNuvio je možno dále rozvíjet, máme jistotu, že se tak může rozvíjet i naše společnost,“ dodali Tichá a Grézl.

ERPORT data bezpečně v cloudu

Firma používá rovněž cloudové řešení ERPORT. „Službu ERPORT jsme začali využívat v průběhu implementace a její hlavní přínos vidíme ve zvýšení bezpečnosti dat, poněvadž jsou data HELIOSu zálohována na hardwarové a softwarové platformě i mimo naši společnost,“ vysvětlili jednatelé firmy LASER-TECH.

Společnost nabízí zákazníkům služby v oblasti komplexního zpracování plechu a využívá řadu různých strojírenských technologií (specializuje se na zakázkovou výrobu). Při jejich aplikaci ve výrobě využívá mnohaletých zkušeností a know-how, které za dobu své působnosti postupně získala. 

Mezi používané technologie patří například laserové řezání kovových materiálů, strojní broušení povrchu, strojní srážení hran a omílání laserových výpalků, robotické ohraňování a CNC ohraňování, robotické svařování MIG/MAG a svařování MIG/MAG a TIG. Jejich zákazníci jsou nejen z Česka, ale i ze zemí Evropské unie a někteří pocházejí i z oblastí mimo EU – typicky jde o středně velké a větší společnosti.