HELIOS Orange pomohl VAGONKA INTERIORS sjednotit agendu

Historie výroby kolejových vozidel se ve Studénce začala psát již v roce 1900. Na tradice původní společnosti dnes navazuje VAGONKA INTERIORS. Ta vznikla přesně 100 let poté. Už zpočátku pro řízení svého chodu využívala ERP systém. Jeho vývoj však skončil, a tak v roce 2015 přešla na HELIOS Orange. Ten přinesl řadu změn k lepšímu.

Výroba vagonových interiérů vyžaduje důraz na kvalitu

VAGONKA INTERIORS, jak sám název napovídá, se zaměřuje na návrhy, vývoj a výrobu komponentů pro interiéry vozidel veřejné dopravy. Dodává prakticky všechny podstatné součásti interiéru – podlahy, stěny, stropy, dveře, stoly, skříně, obložné panely, vzduchové kanály a další. Její výrobky jsou prověřeny již desítkami let v provozu vozidel. Společnost vlastní certifikát lepení DIN 6701–2, certifikáty kvality ISO 9001 a 14001 a materiály používané ve výrobě, stejně jako finální produkty, splňují požadavky normy EN 45545. Důraz na kvalitu a dodržování výrobních procesů je zde obrovský. Na zdejších 3 500 m2 výrobní plochy pracuje v současné době 67 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří ovládají moderní výrobní prostředky jako například CNC technologie. Bez ERP systému by se ale jen stěží dala udržet vysoká kvalita a efektivita výroby.

Starý systém skončil, firma tak hledala nový

Právě proto využívala VAGONKA INTERIORS už dlouhá léta profesionální ERP systém, který dříve řídil hlavně chod výroby. Když skončila jeho podpora, a tím i další rozvoj, hledala firma jeho náhradu. Původní systém byl relativně úzce zaměřený. Řadu agend vůbec nepokrýval, a tak se řešily různě v Excelu, což vytvářelo prostor pro různé chyby při přepisování dat. Firma se proto nakonec rozhodla jít cestou komplexního informačního systému a v roce 2015 zvolila HELIOS Orange. Ten nakonec pokryl všechny agendy vyjma docházky. Kromě původní výrobní agendy výrazně pomohl třeba i s náročnou celní agendou, řízením skladu či s kapacitním plánováním výroby.

S komplexním systémem se dostavila řada výhod

„Jako veliký přínos vnímám sjednocení veškeré agendy do jednoho systému, propojení všech oblastí a procesů,“ hodnotí situaci Ing. Marcel Matýsek, MBA, ředitel společnosti „Důležitá je pro nás však také přehlednost a minimalizace chybných dat.“ Podchycení a standardizace všech klíčových procesů v rámci jediného ERP systému přinesly zásadní změny nejen v řízení kvality, ale také v celkových možnostech managementu při plánování výroby, obchodu i financí.

Samozřejmě, zásadní změny zaběhnutých procesů někdy vyvolávají nelibost u některých zaměstnanců, zatímco jiný systém výrazně usnadňuje každodenní práci. „Ne všichni zaměstnanci mají rádi systematičnost, ke které je HELIOS a já nutíme. Z hlediska dohledání dat, reportů a administrace však systém hodnotí maximálně pozitivně, protože to vše je v něm obsaženo, což jim ušetří práci i čas,“ popisuje celou situaci ředitel Matýsek.

Průběžné inovace v systému přinesly do firmy řadu důležitých novinek

HELIOS Orange dnes ve firmě pokrývá kompletní firemní agendu, včetně QMS a řízené dokumentace dle ISO 9001. Firma se ale také zapojuje do možnosti testování jednotlivých novinek, které se v systému postupně objevují. Jako jedna z prvních tak přešla na edici iNUVIO a stala se také pionýrem při využívání vestavěné business intelligence. Tu nyní VAGONKA INTERIORS již využívá naplno a vedení společnosti v ní vidí obrovský potenciál.