HELIOS Orange vám od ledna pomůže s eNeschopenkami

Od 1. ledna 2020 začíná v České republice ostrý provoz elektronických neschopenek. Nová eNeschopenka má výrazně zjednodušit administrativní agendu ohledně pracovní neschopnosti, protože propojuje všechny tři zúčastněné subjekty pracovní neschopnosti – firmu, lékaře i ČSSZ. Pokud máte HELIOS Orange, můžete navíc vše řešit přímo ze svého systému!

Co to je eNeschopenka

Od 1. ledna 2020 zahajuje Česká správa sociálního zabezpečení ostrý provoz kompletního, plně funkčního, a hlavně povinného systému eNeschopenky (viz zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování zjednodušení předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Propojte svůj HELIOS Orange s ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí zaměstnavatelům hned několik způsobů, jak řešit agendu eNeschopenky. Jedním z nich je i přímá elektronická komunikace s portálem VREP, který právě využívá nový modul eNeschopenky pro HELIOS Orange. Tento modul si však zároveň poradí i s XML soubory, které od ČSSZ obdržíte prostřednictvím firemní datové schránky. A co všechno vám nabídne?

Kromě samotného vyřizování jednotlivých agend ohledně pracovní neschopnosti vašich zaměstnanců pro vás obstará i přehled evidence dávek nemocenského pojištění (DNP), kde se automaticky na základě notifikací vytvoří podle čísla rozhodnutí dávka nemocenské (nemoc, pracovní úraz). Evidence přitom není závislá na mzdových obdobích a obsahuje všechny nezbytné údaje: číslo rozhodnutí, pracovní poměr, datum vzniku a konce pracovní neschopnosti i poslední známé datum potvrzení jejího trvání.

Společně s tím můžete evidovat i hodiny odpracované první a poslední den. Samozřejmostí je i možnost ručního doplnění záznamů. Z této evidence pak umí modul eNeschopenka vygenerovat docházku do předzpracování mezd, vyřešit automatickou likvidaci DNP či vygenerovat historii nemocí přímo z notifikací eNeschopenky.

Kdo ocení eNeschopenku v HELIOSU

Modul eNeschopenka je vhodný pro každou společnost s více zaměstnanci, která pravidelně řeší agendu ohledně pracovní neschopnosti. Ocení ho zejména firmy se 100 a více zaměstnanci nebo s vyšším poměrem dělnických profesí. Hlavní přínos tohoto modulu spočívá především ve snížení administrativní zátěže spojené s evidencí nepřítomností plynoucích z nemocí či úrazů.

Uživatelé systému HELIOS Orange v edici iNUVIO získají tuto funkcionalitu zcela zdarma. Bude totiž součástí pravidelné prosincové aktualizace. Uživatelé původní verze č. 2 mají možnost si funkcionalitu dokoupit prostřednictvím svých obchodních garantů.