HELIOS Pantheon podporuje Městský úřad Vamberk

Město Vamberk, idylické místo známé svými tradicemi a historií, leží v Královéhradeckém kraji a je proslulé především ručně paličkovanou krajkou. Tato tradice je zapsána na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a přispívá k unikátnímu charakteru města. Vamberk je také průmyslovým centrem s rozvinutou infrastrukturou, která slouží nejen svým obyvatelům, ale i okolním obcím.

Městský úřad Vamberk, spravující potřeby téměř 5 tisíc obyvatel, čelil požadavkům na digitalizaci a modernizaci svých služeb, aby lépe vyhovoval rostoucím požadavkům občanů i administrativní zátěži.

Motivace k inovaci

Město k chodu svého úřadu 23 let využívalo informační systém HELIOS Fenix. V roce 2021 jako jedni z prvních přešli na modernější řešení HELIOS Pantheon. Byl to strategický krok, protože nešlo pouze o změnu softwaru, ale o celkovou transformaci přístupu k účetnictví a správě ekonomických agend.

Zavedení informačního systému HELIOS Pantheon pomohlo transformovat administrativní operace městského úřadu, což významně přispělo k efektivitě a kvalitě poskytovaných služeb.

Přechod na nový systém

Migrace systému zahrnuje pečlivou analýzu a přípravu, avšak může také přinést neočekávané výzvy. Uvědomujeme si, že každý zákazník má specifické potřeby a cíle. Proto se zavazujeme k personalizovanému přístupu, který nám umožňuje lépe reagovat na individuální požadavky zákazníků. Tento přístup se v městě Vamberk osvědčil na sto procent.

Díky ochotě našich zaměstnanců i zaměstnanců dodavatele řešení Asseco Solutions se nám podařilo překonat počáteční výzvy, proniknout do tajů systému a vyladit ho přesně na míru našim potřebám.
Ing. Martina Jusková, tajemnice Městského úřadu Vamberk.

Přínosy systému HELIOS

Od zavedení systému HELIOS Pantheon město Vamberk zaznamenalo značné vylepšení ve své administrativní efektivitě. Uživatelé systému uvádějí, že díky intuitivnímu rozhraní a automatizaci běžných úkonů došlo k významné časové úspoře a snížení možnosti lidských chyb. Systém také umožňuje lepší sledování finančních toků a efektivnější správu městských zdrojů, což vede k transparentnější a odpovědnější veřejné správě.

Velkou změnu vidíme například u modulů Rozpočet a Účetnictví, které nabízí širokou škálu nových možností práce s daty, což oceňujeme při tvorbě rozpočtů a různých přehledů. Také moduly Vydaných a Došlých faktur jsou mnohem jednodušší a rychlejší na obsluhu, než tomu bylo u minulého systému. Mimo to využíváme i moduly Pokladna, Banka, Místní poplatky a chystáme se implementovat Majetek či spisovou službu Spiska, která je s Pantheonem vzájemně integrována.
Eva Bezděková, vedoucí finančního odboru

Zkušenosti uživatelů

Z počátku se uživatelé museli adaptovat na nové rozhraní a funkce, což přineslo určité výzvy. Nicméně, díky pravidelným školením a podpoře poskytované dodavatelem systému, se zaměstnanci rychle zorientovali a začali plně využívat potenciál HELIOS Pantheon. Denně práci hodně usnadňuje přehledný design a intuitivní ovládání systému, možnost vše exportovat do různých datových formátů či vyhledávání napříč celým systémem.

"Dnes se všichni shodneme, že přechod na HELIOS Pantheon bylo správné rozhodnutí, protože nám zjednodušuje každodenní agendu, šetří čas a nabízí mnohem více možností, na jejichž tvorbě a vývoji se navíc můžeme spolupodílet", doplňuje tajemnice Jusková.

*Případová studie byla uveřejněná v červnovém vydání časopisu Pro města a obce