HELIOS u kulatého stolu

Vážené dámy, vážení pánové,

Takřka každý už alespoň jednou slyšel o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Když vedeme jednání, kde si mají být všechny strany rovny, zasedáme ke kulatému stolu, ať už skutečnému či pouze pomyslnému.

A stejně tak i my v Asseco Solutions se chceme s vámi, našimi zákazníky, setkávat osobně. 

Rádi bychom hledali shody nad funkcionalitami systémů HELIOS pro veřejnou správu. Chceme řešit ožehavá témata dnešní doby. Rádi využijeme vašich praktických zkušeností, abychom dokázali prostřednictvím našeho softwaru co nejlépe podpořit procesy, které vyžaduje legislativa nebo běžný život ve vaší organizaci. 

Diskuze k tématům jako například robotizace a automatizace ve veřejné správě, kyberbezpečnost a mnohé další.

Plánujeme se setkávat pravidelně. První setkání proběhne v březnu. O jejím termínu vás budeme informovat.