Jak zapojit business intelligence do firemního rozhodování

Nejrůznější výhody business intelligence (BI) nástrojů jsme vám již na našem blogu popsali. Jenže ani ten nejlepší BI nástroj s těmi nejpřesnějšími a nejaktuálnějšími daty či nejpečlivěji připravenými pohledy, grafy a reporty nic nezmůže, pokud firma neučiní ten poslední a nejdůležitější krok – nezapojí BI do firemního rozhodování.

Manažeři musí datům věřit

Manažeři se rádi rozhodují na základě tvrdých dat, zejména pokud se nejedná přímo o vlastníky firmy. Aby tak mohli činit, potřebují datům, na základě kterých rozhodují, na sto procent věřit. U dat v podnikovém informačním systému to bývá často snazší. Velkou část z nich dnes ve skutečnosti zadávají do systému čtečky čárových a RFID kódů, datové pumpy napojené na internetové bankovnictví či EDI a někdy i manažeři sami. Business intelligence je v tomto ohledu ale poněkud jiná. Obsahuje souhrnné pohledy a interpretace dat. Je nanejvýš důležité, aby manažeři věděli, na základě jakých dat byly tyto pohledy připraveny, aby jednotlivým souhrnným údajům správně rozuměli a samozřejmě aby se na jejich aktuálnost, úplnost a přesnost mohli bezvýhradně spolehnout.

Management musí mít možnost definovat si potřebné pohledy

S tím souvisí i další nezbytný aspekt – možnost definovat si potřebné pohledy, a to nejen na začátku, při implementaci celého řešení, ale i průběžně. Jeden z důvodů, proč si firmy BI řešení pořizují, je to, aby mohly provádět interaktivní analýzy dat, které by bez tohoto nástroje, například v rámci jednotlivých tabulek v ERP systému, nebyly dost dobře možné. Zkrátka a dobře aby si v případě potřeby mohly s daty „hrát“. To v dnešní době sice mnohdy zastoupí Microsoft Excel, jenž umožňuje i přímý import dat z živých databází, ale vyžaduje k tomu přece jen nějaké dovednosti a uživatelské zkušenosti. Business intelligence nástroje oproti tomu obvykle vynikají jednoduchým ovládáním, které nevytváří zbytečnou bariéru, jež by bránila proaktivní práci s daty. Proto je nutné management zapojit jak do implementační fáze BI nástroje, tak mu umožnit následné úpravy pohledů buď přímo v nástroji, nebo prostřednictvím interních datových analytiků či externího dodavatele.

Práce s daty musí být jednoduchá a srozumitelná

Tím se pozvolna dostáváme k další důležité podmínce, a to k jednoduchosti práce s daty v BI řešení. Management musí řídit, činit důležitá rozhodnutí, ne ztrácet čas dolováním podkladů. V zájmu firmy přitom je, aby s BI řešením skutečně pracoval sám manažer. Ten ví nejlépe, co přesně potřebuje, a má k dispozici i širší obraz, který jeho podřízení mít nemusí. To je také zásadní rozdíl mezi firmou využívající BI řešení a firmou, kde top managementu připravují reporty jeho podřízení, často s neúplnými a odlišnými pohledy na zdrojová data.

Přístup k business intelligence musí mít všichni, kteří ho potřebují

Bylo by však bláhové se domnívat, že BI nástroje mají být k dispozici jen nejvyššímu vedení firmy. Naopak! Ať má možnost s daty pracovat každý, kdo v nich může něco důležitého objevit nebo z nich něco vytěžit. Velkou výhodou přitom je, že nemusí nutně mít zároveň přístup ke zdrojovým informačním systémům, ze kterých data pocházejí. Firemní data totiž nemusí mít svoji hodnotu jen pro obchodního ředitele firmy, ale také pro regionální ředitele, ředitele jednotlivých poboček a někdy i pro řadové obchodníky. Totéž přirozeně platí i v dalších oblastech firmy – ve výrobě, nákupu, financích, HR atd. Rozhodovat na základě tvrdých a přesných dat nechce jen top management ve strategických oblastech. Potřebují to i linioví manažeři v otázkách každodenního chodu své části firmy.

Komunikace odspodu nahoru i obráceně musí být průchozí

V každé firmě je důležité, aby efektivně fungovala komunikace mezi jednotlivými úrovněmi řízení, a to napříč firmou, od generálního ředitele k nejposlednějšímu zaměstnanci i obráceně. U firem, které chtějí naplno implementovat BI do svého každodenního, taktického i strategického rozhodování, je to důležité dvojnásob. Zaměstnanci, kteří naleznou nějaké potenciálně zajímavé souvislosti ve firemních datech, musí mít k dispozici možnost, jak tuto informaci eskalovat výš. Stejně tak ale pokud top management přijde s novou metrikou či novým pohledem na firemní data, jenž by mohl být přínosný či důležitý i pro liniové manažery, musí ve firmě existovat mechanismus, jak nezkresleně tuto informaci předat i nižším manažerům. Teprve pak bude moci firma ze svého BI řešení vytěžit opravdu maximum.