Jaké jsou trendy ve vývoji ERP systémů? Specializovaná autonomní řešení

Inovace jsou základním stavebním kamenem úspěchu v sektoru podnikových informačních systémů. Vedoucí oddělení inovací a rozvoje produktů v Asseco Solutions Jiří Panec přiblížil, jaké jsou nejnovější trendy.

Co znamenají pro Asseco Solutions inovace u produktů HELIOS?

Naší ambicí je produkty neustále posouvat. Máme zhruba třetinový podíl na trhu, takže se od nás očekává, že budeme inovativní, že budeme na trhu určovat, jak má moderní informační systém vypadat. Zároveň se pro nás jedná o velký závazek, protože máme přes sedmnáct tisíc klientů, reálně to je sto tisíc uživatelů. Na druhou stranu ale nemůžeme měnit systém zákazníkům pod rukama. I proto se musí volit vyvážený přístup.

Tlak na zavádění nejnovějších trendů je stále větší. Jak se to daří lidem v Asseco Solutions?

Protože na to máme kapacity, tak se nám to daří. Mentálně jsme s inovacemi napřed než naši zákazníci. Příkladem je používání informačních systémů v cloudu. Toto řešení nabízíme už osm let. Jen málo klientů bylo schopno v té době o tom takto přemýšlet, zákazníci ke změnám musí mentálně dospět.

Klienti jsou stále náročnější. Co nejčastěji požadují od moderního ERP systému?

Chtějí mít vše na webovém rozhraní. Nechtějí mít jeden systém, ale různá specializovaná řešení. Přecházíme z informačních systémů s evidencí dat na éru, kdy se klade důraz na využívání dat pro práci a rozhodování.

Jakým způsobem přemýšlíte o vývoji moderního ERP?

Máme vizi, že uživatel už nebude „klikač“, který stráví celý den u systému zadáváním podkladů a rutinní prací. To už má zvládnout systém. Uživatel má být spíše dispečer, který rozhoduje u netypické situace a přidá ke své činnosti další hodnotu. Takto koncipujeme nové moduly. Je také důležité přesvědčit naše uživatele, že nové přístupy budou mít pro ně stále větší přidanou hodnotu.

Stále častěji se hovoří o vlivu umělé inteligence a strojového učení na společnost i ekonomiku. Jak tyto technologie ovlivňují vývoj ERP?

Umělá inteligence (AI) nám pomáhá automatizovat různé činnosti. Využíváme ji v případě, kdy se jedná o jednodušší činnost, kterou může AI vyřešit sama. Nebo přišla s informací nebo podporou pro rozhodnutí uživatele a zpracovala další kroky v systému. Důležitá je také důvěra uživatelů k chytrým nástrojům například formou kvalitní vizualizace. Nové věci musí být vyváženy jednoznačným přínosem pro uživatele.

Strojové učení (ML) má přidanou hodnotu v tom, že umí rozeznat souvislosti, které běžný uživatel nemá šanci rozpoznat. Stroj pochopí z historických dat, že se děje něco špatně (anomálie) nebo umí předejít nestandardní situaci (predikce). Základem pro kvalitní implementaci nových technologií je mít dostatečně robustní a relevantní data.

Jaké jsou největší výhody automatizace?

Pokud k tomu přistoupí konkrétní klient/firma dostatečně inovativně a komplexně a využije naplno náš systém v kombinaci se všemi partnerskými řešeními, výrazně ušetří na pracovní síle. Například místo třiceti zaměstnanců bude potřebovat dvacet, což znamená nemalou finanční úsporu. Navíc kvalifikovaná síla na trhu práce často chybí.

Nebojí se část klientů využívat AI kvůli tomu, že mohou přijít o práci?

Firmy v mnoha případech kvalifikované pracovníky nemají. Místo, aby je hledali, tak automatizují své firemní procesy. Dalším argumentem je, že zaměstnanci kvůli takzvanému klikání nemají čas řešit podstatné věci. Neznamená to, že ti lidé odejdou z firmy pryč, ale začnou dělat práci s větší přidanou hodnotou.

Jaká jsou doporučení pro firmu, která chce zavést vyšší míru automatizace?

Udělat si jasno ve firemních procesech, co vlastně chtějí automatizovat. Pomáhá vizualizace na papíře. Důležitá je také konzultace s odborníkem, který dokáže identifikovat části, které je možné automatizovat. Je to vždy ale o tom, co konkrétní klient požaduje. Implementace automatizace firemních procesů trvá minimálně týdny, v případě větších společností měsíce.

Co očekáváte na trhu ERP systémů v následujících letech?

Končí trend jednoho robustního ERP systému, který řeší všechno ve firmě. Jak se zlepšují technologie pro vzájemnou komunikaci různých aplikací a vznikají specializované řešení na trhu, tak trendem budou menší specializované aplikace, které si autonomně mezi sebou povídají a spolupracují. Všechno bude v cloudu a poskytováno formou softwaru a servisu.

Očekávám i velké zjednodušování ve všech aplikacích, školení na používání softwaru odpadne. Aplikace budou fungovat na první pohled uživatelů velmi jednoduše. Pro uživatele nebude podstatné, jaká aplikace danou úlohu na pozadí vyřeší, pokud bude pracovat v jednotném a intuitivním uživatelském prostředí.