Jiří Hub: Firmy si uvědomují důležitost digitalizace

Výkonný ředitel Asseco Solutions Jiří Hub zdůraznil, že manažeři firem chápou nutnost investic do podnikových informačních systémů (ERP). Dokládá to report Digitalizace podniků 2022, který se stal prvním svého druhu v Česku.

Z analýzy stavu trhu s podnikovými informačními systémy (ERP) a úrovní digitalizace procesů v podnikatelské sféře, kterou vypracovali odborníci ze společnosti Asseco Solutions, vyplývá, že si podnikatelé stále naléhavěji uvědomují nezbytnost digitalizace firemních procesů. Jen loni české firmy investovaly do ERP systémů osm miliard korun.

„Tato suma naznačuje rostoucí zájem firem o digitalizaci a implementaci ERP systémů. Firmy si uvědomují důležitost digitální transformace a investují do modernizace svých podniků. Tímto krokem chtějí zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost svých firem, automatizovat procesy a získat lepší přehled o svých aktivitách,“ shrnul výsledky reportu Digitalizace podniků 2022 Jiří Hub, výkonný ředitel Asseco Solutions.

„Firmy si uvědomují důležitost digitální transformace a investují do modernizace svých podniků."
Jiří Hub výkonný ředitel Asseco Solutions

Nové ekonomické výzvy motivují firmy, aby digitalizovaly

Právě nutnost řešit současné ekonomické výzvy na trhu (zdražení energetických vstupů, nedostatek komodit, nejistota ohledně vývoje ekonomické situace a nedostatek kvalifikované pracovní síly) představují zásadní výzvy, které musí firmy vyřešit, aby obstály v globální konkurenci. A to je i hlavní motivací, proč investovat do modernizace a digitalizace firem.

„Moderní podnikové informační systémy spolu s technologiemi umělé inteligence, machine learningu a robotizace na to nabízejí odpověď,“ zdůraznil. Kromě úspory finančních prostředků to mimo jiné znamená i větší spokojenost pro zaměstnance, protože se mohou více věnovat kreativním úkolům a odpadá jim plnění rutinních činností.

„Rok 2023 je ideálním časem pro digitalizaci a posílení základů podnikání. Asseco Solutions je připraveno podpořit firmy v tomto procesu,“ vzkázal firmám Jiří Hub.

Digitalizace: Příležitost pro velké i malé

Digitalizace už není doménou jen velkých korporací a společností, ale je příležitostí i pro sektor malých a středních firem. Menší firmy jsou v procesu digitalizace často mnohem aktivnější. „Jsem přesvědčen, že digitalizace umožňuje firmám všech velikostí zlepšit svou efektivitu, konkurenceschopnost a reagovat na změny na trhu,“ zdůraznil Hub.

Zákazníci při výběru dodavatele a výrobce ERP systému musí zvážit několik faktorů. Zejména zda nabízený produkt vyhovuje specifickým potřebám daného podniku. Dalším zásadním kritériem je spolehlivost a stabilita výrobce a dodavatele. To znamená, jakou má reputaci na trhu a jaké jsou reference stávajících klientů.

Velkou roli hraje i kvalita podpory a servisních služeb poskytovaných dodavatelem. Dalším aspektem je také zvážení nákladů spojených s implementací a provozem systému nebo kompatibilita a integrace s existující IT infrastrukturou a dalšími aplikacemi, které zákazník používá.

Produktová řada HELIOS: spolehlivost a inovace

Společnost Asseco Solutions je lídrem na českém trhu s podnikovými informačními ERP systémy. Produktová řada systémů HELIOS je oblíbená u firem zejména pro svou spolehlivost, ale také díky neustálým inovacím. „Jsou komplexní, ale zároveň otevřené, což umožňuje jejich široké využití,“ vyzdvihl jejich přednosti Hub.

Digitalizaci procesů a automatizaci podporují prvky umělé inteligence a softwarových robotů, jež jsou integrovány do produktů HELIOS. „Kvalitní informační systém je ale jen základ. Klíčovým faktorem je pak zkušenost a spolehlivost lidských kapacit, která stojí za ním,“ uzavřel výkonný ředitel Asseco Solutions Jiří Hub.