Jiří Hub: Strojové učení a umělá inteligence významně šetří nám i zákazníkům finance a kapacity

Za bezmála 30 let pod vedením Jiřího Huba, výkonného ředitele Asseco Solutions, firma zvýšila obrat dvacetinásobně na téměř 700 milionů korun a počet lidí více než desetkrát na současných 350. „Firemní identita, duch firmy, původní firemní kultura, to se za celou dobu fungování nezměnilo. Máme rádi změny, nebojíme se jich, víme, že firma zde chce být dlouho, takže se měnit musí,“ říká.

Jak se vám dařilo zvládat provoz během pandemie?

V covidové době jsme asi byli velmi anomální IT firmou, protože jsme firmu nikdy úplně nezavřeli. Nikdy jsme neposlali na home office víc než padesát procent lidí. Patříme mezi ty firmy, které by si rády podržely mezilidské vztahy i se zákazníky, na čemž jsme od začátku postaveni. Od korporátů jsme většinou v první polovině roku 2020 dostali zprávu, abychom k nim vůbec nejezdili. Zákazníci ze segmentu SME naopak právě toto oceňovali. Ať už šlo o paní účetní, nebo o ředitele či majitele, ti nám řekli: „Až to zase otevřou, hned k nám přijeďte!“

Jak důležitou součástí vašeho byznysu jsou vaši partneři?

Jsme na nich tradičně postaveni, máme s nimi zkušenosti a v partnerském modelu vidíme i naši budoucnost. Nicméně společně se změnou přechodu našich systémů do cloudu se bude měnit i partnerská síť. Když to zjednoduším, dříve se naši partneři dali rozdělit do tří skupin – obchodní, implementační, tedy poskytující služby, a v neposlední řadě partneři, kteří do systému vyvíjejí další moduly nebo zákaznické doplňky. Zvláště pro ně jde o obrovskou příležitost nejbližší budoucnosti, protože jsme se rozhodli, že v naší nové cloudové platformě ve druhé polovině roku 2022 umožníme, aby zde pro stejnou oblast bylo i více aplikací. Partnery nic limitovat nebude, naopak. A zákazník si bude moci vybrat z více možností.

A jak se ke cloudu stavějí vaši zákazníci?

Na jedné straně po nás cloud primárně nevyžadují, i přes to, že pro řadu z nich představuje jasné výhody. Zákazník chce, aby mu systém fungoval, a v zásadě je mu jedno, v jakém prostředí. Do určité míry proto považuje cloud za technologickou záležitost a čím dál míň se zajímá o technologie. Podle mého odhadu je jen kolem 10 % z nich takových těch inovátorů, kteří se o technologie zajímají a chtějí ty nejmodernější, ti pak cloud vyžadují. Ostatní jej berou buď jako samozřejmost, nebo je to nezajímá.

A co další moderní technologické trendy v oblasti ERP? 

Jako klíčové a velmi aktuální bych uvedl hlavně strojové učení (machine learning – ML) a umělou inteligenci (artificial intelligence – AI). Jde o oblasti, v nichž se informační systémy mohou vyvíjet nejrychleji, a hlavně strojové učení zavádíme reálně do praxe, protože umožňuje výraznou úsporu financí i kapacit. 

Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?

Strojové učení používáme například v účetnictví, kde systém velmi úspěšně dokáže detekovat anomálie v účetním deníku. Sleduje totiž celé objemy účetních transakcí, jak se vyvíjely a která z nich vybočila, jestli účetní nezadala něco špatně, a systém to najde sám. 

Dalším příkladem využití je skladová evidence, kdy systém dokáže detekovat nestandardní ceny na položce příjemek pro kontrolu skladníka, který tyto ceny zadává. Může se ukliknout a systém zabrání případné chybě v evidenčních cenách. Nakonec bych zmínil predikce vývoje, které stroj dokáže spočítat nejpřesněji, protože se umí učit z aktuálních dat a nemusí využívat statistických modelů, které pro danou firmu vůbec nemusí platit.
V současné i nejbližší době například intenzivně komunikujeme s našimi zákazníky ze segmentu Enterprise, aby přešli z ERP systému HELIOS Green na novější HELIOS Nephrite, který má navíc nové funkčnosti a výrazná vylepšení v oblasti uživatelských zkušeností (user experience – UX).