KODAP: HELIOS využíváme přes 20 let, iNuvio nám přineslo automatizaci a centralizaci

Skupina KODAP poskytuje komplexní služby pro podnikatele a daňové poplatníky. Stovkám klientů ve 14 kancelářích po celé České republice nabízí daňové poradenství, audity, vedení účetnictví včetně mezd i advokátní služby. Od roku 1998 firma využívala HELIOS (DOS), později Orange. Přechod na HELIOS iNuvio nám však otevřel nové možnosti.

Dvacet tři let s HELIOSEM

Skupina KODAP, která se se 190 zaměstnanci v roce 2020 zařadila v Česku na 12. místo ve svém oboru, vznikla v roce 1994 v Liberci jako součást mezinárodní skupiny ETL. Do roku 1998 využívala jiný účetní systém, jenž dnes už neexistuje. Od roku 1998 ale přešla na HELIOS Orange, který využila jak pro vlastní účetnictví a řízení některých interních procesů, tak i pro zpracování účetnictví a mezd svých klientů. Některé kanceláře skupiny také využívají jiné ekonomické systémy.

HELIOS Orange už nevyhovoval

Za dvě dekády odvedl HELIOS Orange ve skupině KODAP velký kus práce. Většina klientů firmy začínala své účetnictví až v HELIOSU. Postupem času – a koronavirus to jen urychlil – začaly vznikat stále vyšší nároky na automatizace procesů, digitalizaci oběhu všech klientských dokumentů, a hlavně na centralizaci a standardizaci procesů napříč kancelářemi. Vedení skupiny také potřebovalo mít efektivnější manažerské nástroje pro její řízení. Proto jsme uvítali přechod na nový systém HELIOS iNuvio, který mimo jiné nabízí integrovanou business intelligence, portálové řešení pro snadný a bezpečný klientský reporting či webové uživatelské rozhraní, které usnadňuje práci zaměstnanců z domova či přímo od klientů. 

Migrace na iNuvio obnášela přenést 1 200 klientských databází

Přechod na HELIOS iNuvio po dvou desítkách let využívání HELIOSU Orange vyžadoval velké množství příprav a práce. Migrace dat se totiž týkala 1 200 různorodých účetních databází ve 14 kancelářích společností KODAP. Nakonec si migrace vyžádala 70 dnů práce vlastního IT specialisty. Vše se ale obešlo bez vážnějších problémů. Také uživatelé se s novým systémem velmi rychle naučili. Výrazně jim to usnadnilo nové intuitivní uživatelské rozhraní ve stylu Microsoft Office, které si lze navíc přizpůsobit svým potřebám.

Odezva na nový systém byla velmi pozitivní

Zaměstnanci společností KODAP rychle ocenili rozsáhlý instrumentář, který HELIOS iNuvio poskytuje při nejrůznějších analýzách a datových náhledech. Také nástroje pro saldokontní řešení nejrůznějších účtů a párování plateb jsou označovány za výborné. Úsporu přináší HELIOS iNuvio hlavně u firem s velkými počty dokladů v dokladových řadách, kde je snadnější vytěžit výhody automatizace. Tam už jde oproti manuálnímu zadávání o časové úspory v řádech desítek hodin měsíčně. Firma také oceňuje mzdový modul, který je propracovaný a robustní, vhodný i pro velké klienty. Vysoce hodnotí i modul evidence majetku a jeho odpisů, který je oproti konkurenčním řešením, s nímž mají ve skupině KODAP zkušenosti, velmi propracovaný.

Přechod na iNuvio přinesl automatizaci a centralizaci

HELIOS iNuvio umožnil ve vztahu ke klientům zavést centrální řízení metodiky, nastavení osnov, číselníků i automatických kontací. To také výrazně usnadnilo implementaci u nových klientů. Veškeré změny lze v nastavení provádět centrálně pro všechny databáze klientů skupiny KODAP najednou a reagovat tak flexibilně na změny v legislativě i požadavcích zákazníků. Systém je také otevřený pro nejrůznější druhy automatizace a společnostem KODAP umožnil úplnou digitalizaci oběhu dokumentů jak u klientů, tak interně. 

S HELIOSEM iNuvio přišla úspora času

U náročnějších klientů však přinesl HELIOS iNuvio konkrétní úspory při odbourávání rutinních administrativních výkonů. Firma ušetřila i na digitalizaci komunikace s klienty, kde postupně odpadl každoměsíční rituál manuálního předávání papírových dokladů. Teď je cílem prezentovat klientům i další agendy a moduly HELIOSU a zprostředkovat jim tak lepší úroveň řízení jejich podniku i mimo samotné účetnictví, zpracování mezd a personálních agend. Jde hlavně o logistiku, autodopravu, řízení výroby, velkoobchod i maloobchodní provoz a další. I klienti společností KODAP tak budou moci těžit z komplexnosti, kterou jim HELIOS iNuvio přináší.