Město Choceň vsadilo na digitalizaci a moderní technologie

Devítitisícové město v podhůří Orlických hor může být v oblasti moderní veřejné správy a digitální transformace příkladem i pro mnohem větší města v České republice. Městský úřad Choceň spoléhá na informační systémy pro veřejnou správu produktové řady HELIOS.

Městský úřad Choceň používá dva hlavní informační systémy z dílny společnosti Asseco Solutions. Prvním z nich je HELIOS Fenix, který byl implementován už v roce 2004. Druhým řešením je Spiska, jež byla nasazena v roce 2017.

„Naše organizace má lepší kontrolu nad procesem zpracování dokumentů a je schopna se na systém spolehnout.“
Mgr. Pavel Adamec tajemník Městského úřadu Choceň

Oba systémy jsou hlavními pilíři digitální transformace vedení města. Tajemník Městského úřadu Choceň Mgr. Pavel Adamec oceňuje výborné zkušenosti se systémem Spiska, protože radikálně změnil dosavadní praxi zpracování dokumentů a uzavírání spisů.

„Naše organizace má lepší kontrolu nad procesem zpracování dokumentů a je schopna se na systém spolehnout,“ vysvětil Adamec. Jako velmi užitečné moduly vnímá eIDAS a Podpisovou knihu. První z nich pomáhá sledovat elektronické prvky, jejich uznatelnost a platnost. Podpisová kniha zase zjednodušuje elektronické podepisování a schvalování dokumentů. Používáním Spisky se výrazně zvyšuje efektivita práce na úřadě.

Které moduly a funkcionality služby Spiska využívá Městský úřad Choceň

 • ePodatelna
 • Skenovací modul
 • Podpisová kniha
 • Spisový plán
 • Propojení na Czech POINT
 • Konverze dokumentů do PDF
 • Skartační řízení
 • Denní snímky
 • eIDAS
 • Typový spis
 • Analýza datových formátů

Další pomocník města Choceň, HELIOS Fenix, zajišťuje úřadu stabilitu a spolehlivost pro řízení ekonomických procesů. Jeho užitečnost a kvalitu dokládá i to, že jej úřad využívá téměř dvě dekády.

„V případě používání informačních systémů HELIOS to hlavně znamená, že se úředníkům zkrátí čas strávený s papírováním a mají více prostoru pro práci s občany.“
Martin Bursa vedoucí týmu HELIOS pro veřejnou správu.

Stabilita a spolehlivost

„Uživatelé obou systémů vycházejí z dlouholetých zkušeností se systémem HELIOS Fenix a vidí v něm stabilitu a spolehlivost. Spiska, ačkoli je zde využívána kratší dobu než HELIOS Fenix, si mezi zaměstnanci úřadu již našla dlouhou řadu příznivců,“ vysvětlil Martin Bursa, vedoucí týmu HELIOS pro veřejnou správu.

Martin Bursa zdůraznil, že péče o zákazníka je vždy na prvním místě. „V případě používání informačních systémů HELIOS to hlavně znamená, že se úředníkům zkrátí čas strávený s papírováním a mají více prostoru pro práci s občany,“ shrnul hlavní přínosy systémů HELIOS.

Tajemník Městského úřadu Choceň Mgr. Pavel Adamec dodal, že město pozorně sleduje nový národní standard pro elektronické systémy spisové služby a také informace ke změně atestace elektronických systémů spisových služeb. „Spoléháme na podporu svého dodavatele, společnost Asseco Solutions,“ zdůraznil s tím, že Choceň má velké plány i do budoucna s cílem pokračovat v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy.

„Město Choceň nezůstává stát na místě a zaměřuje své kroky na digitální budoucnost. V roce 2022 se podařilo do systému spisové služby Spiska zapojit všech 14 zřízených organizací. To významně zvýšilo efektivitu a sjednotilo procesy ve městě,“ doplnil Martin Bursa. Příklad aktivního přístupu vedení Městského úřadu Choceň dokládá, že také menší města mohou hrát důležitou roli v moderní digitalizované veřejné správě.