Moderní technologie otevírají nové možnosti pro veřejnosprávní instituce i veřejnost

Ve světě neustále se rozvíjejících technologií, kde inovace tvoří základní stavební kámen úspěšného rozvoje, nezůstává pozadu ani veřejný sektor. Díky implementaci moderních IT technologií můžeme být svědky proměny, která zásadně mění způsob, jakým veřejné instituce poskytují služby, komunikují s občany a řídí interní procesy. Od mobilních aplikací po webové portály, každá nová technologie sebou přináší řadu výhod jak pro občany, tak pro veřejnosprávní organizace.  Nejenže se zvyšuje efektivita a dostupnost služeb, ale posiluje se i transparentnost a bezpečnost procesů.

Integrace a automatizace prostřednictvím informačních systémů

Jedním z pilířů digitalizace ve veřejném sektoru je využití komplexních informačních systémů, které umožňují integraci a sdílení dat napříč různými úřady a institucemi. Díky centralizaci dat je možné zlepšit přístup k aktuálním informacím, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování. Navíc automatizace procesů, jako je vyřizování žádostí či zpracování dotazů, zvyšuje produktivitu zaměstnanců a minimalizuje možnost lidských chyb.

HELIOS Pantheon, poskytuje komplexní kontrolu nad finančními procesy ve vaší organizaci a zajišťuje bezpečnost a transparentnost operací. S jeho pomocí můžete snadno přizpůsobit vaše procesy aktuálním požadavkům a zároveň zavádět technické inovace, které výrazně zvyšují efektivitu práce.

Mezi klíčové prvky systému patří například integrace s elektronickou spisovou službou, automatické aktualizace dat nebo pokročilé nástroje pro finanční kontrolu a reportování.

„Zapojením moderních technologií do každodenní praxe veřejné správy můžeme zásadně zlepšit kvalitu služeb a zachovat přitom důvěrnost a bezpečnosti informací. Jde o cestu, na které nesmíme váhat ani na chvíli – budoucnost veřejné správy je digitální, a my jsme na jejím prahu."
Miroslava Sedlářová Brand manažer HELIOS pro veřejnou správu

HELIOS webový portál systému HELIOS Pantheon vám navíc umožňuje přístupy kdekoliv a odkudkoliv.

HELIOS Webový portál je efektivní doplněk klasického HELIOS klienta. Jedná se o kolekci webových aplikaci, které plně respektují definovaná přístupová práva k systému a zachovávají aplikační logiku i všechna jeho nastavení.  Díky tomuto nástroji nabízí HELIOS vždy přesně definovaný rozsah agend a procesů na míru každé uživatelské roli, nebo konkrétnímu uživateli, ať už se jedná o Vaše zaměstnance, obchodních partnery, nebo dodavatelé.

Vlastní práce v portálu pak probíhá obdobně jako při přímé práci v systému – uživatel pracuje s přehledem, který může libovolně třídit nebo filtrovat; má k dispozici potřebné funkce i workflow akce; může zadávat nové záznamy, upravovat je, nebo tisknout šablony. Údaje mohou být zobrazeny i formou grafu nebo kalendáře. Díky responzivnímu rozhraní je možné web klienta používat na mobilu, na tabletu a mobilních zařízeních.

Revoluce ve spisové službě

Digitalizace dokumentů a implementace elektronické spisové služby přináší revoluci v archivaci a správě dokumentů. Elektronické systémy spisové služby nejen že usnadňují vyhledávání a sdílení dokumentů, ale také zajišťují jejich bezpečnost a soulad s legislativními požadavky. Systémy pro správu workflow navíc zlepšují sledování procesů dokumentů od vytvoření, přes schválení až po jejich konečné uložení. Ideální spojení je spojení spisové služby a využití cloudových technologii.

Využití cloudových technologií a SaaS (Software as a Service) se stává běžnou praxí pro zjednodušení IT infrastruktury a snížení nákladů. Spisová služba Spiska je příkladem, jak cloudové řešení může podporovat digitalizaci faktur a jejich integraci do elektronického oběhu dokumentů, což přispívá k zefektivnění celkového správního procesu.

Díky tomu, že řešení Spiska pokrývá celý životní cyklus dokumentu, zahrnující evidenci, vyřízení, vyhotovení, odeslání a uložení, minimalizuje riziko ztráty nebo poškození dokumentů, což je zásadní nejen pro běžnou operativu, ale i pro splnění právních a regulačních požadavků.

Mobilní a webové technologie – všude a pro každého

Vývoj mobilních aplikací a technologií otevírá dveře k novým formám interakce s občany. Aplikace pro mobilní telefony umožňují občanům přístup k důležitým službám a informacím odkudkoliv a kdykoliv. Toto nejen zvyšuje dostupnost a pohodlí služeb, ale také posiluje transparentnost a důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. Mobilní řešení pro zaměstnance rovněž podporují flexibilitu a možnost práce na dálku.

Jedním z příkladů mobilní aplikace je HELIOS MIM pro mobilní inventarizaci majetku. Díky této aplikaci mohou zaměstnanci efektivně a přesně spravovat majetek pouze s použitím svého chytrého telefonu. Mobilní řešení umožňuje nejen rychlé skenování majetku, ale také okamžité sdílení údajů se systémem, což značně snižuje administrativní zátěž a otevírá dveře k dalším inovacím ve správě majetku.

Na druhou stranu webová platforma QRkni.cz přináší revoluci v procesu placení poplatků. S QR kódem, který obsahuje všechny potřebné údaje, mohou občané snadno a bezpečně uhradit jakýkoliv poplatek prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace. Tento systém nejenže zjednodušuje transakce, ale zároveň minimalizuje možnost chybných plateb a zvyšuje spokojenost uživatelů s veřejnými službami.