Monitoring provozu v HELIOS Nephrite zajistí funkce TELEMETRIE

Mezi další jarní novinky v nástrojích systému HELIOS Nephrite patří TELEMETRIE, která pomáhá sledovat provoz systému i najít jeho slabá místa.

Součástí nového ERP řešení HELIOS Nephrite je další nástroj, který umožní správcům systému identifikovat slabá místa v provozu systému. Pojďme se podrobněji podívat na to, jak vypadá analytická novinka TELEMETRIE.

Pokročilý způsob monitorování systému pomáhá správci optimalizovat provoz HELIOS Nephrite a identifikovat příčiny problémů. Výstupy nabízí ve formě přehledných dashboardů. TELEMETRIE je určena jednak novým klientům HELIOS Nephrite, ale i zákazníkům, kteří k novému řešení migrují.

Vyšší efektivita

Cílem používání TELEMETRIE je, aby došlo ve firmě ke zvýšení efektivity práce celého systému a tím i jeho uživatelů. Dalšími přednostmi je prevence problémů a detekce potenciálních slabých míst v systému. S pomocí modulu může správce HELIOSu sledovat jak databázový, tak aplikační server.

V případě databázového serveru novinka monitoruje výskyt deadlocků a blokací, nastavení SQL serveru, nastavení jednotlivých databází, průběh SQL jobů a SQL metriky. U aplikačního serveru se jedná o sadu metrik, jako je přihlašování uživatelů, využití tříd, aplikaci šablon, filtrů a pohledů, spouštění funkcí, využití IOM a volání systému přes IO Tunel.

Pro Windows server sbírá tzv. Windows události (logy z Event Vieweru), systémové metriky, informace o procesorech, paměti, využití disků a Windows služby (Services).

Data TELEMETRIE jsou ukládána do specializovaného úložiště Elasticsearch, které umožňuje maximálně rychle a efektivně ukládat a opět zpracovávat sledované informace. Výstupy jsou vytvářeny v Kibaně, která nabízí nástroje pro analýzu dat a přípravu přehledných a praktických dashboardů.

Hlavní přínosy TELEMETRIE:

Pokročilé monitorování provozu systému s analýzou vlivů na výkon
Analýza výkonnostních ukazatelů prostředí, databázového serveru i aplikace
Detailní informace pro řešení hlášených problémů
Podklady pro ad-hoc analýzy pro správce
Identifikace slabých míst a predikci potenciálních ohrožení
Manažerské výstupy pro vyhodnocení efektivity práce uživatelů
Zpětná vazba pro řízení rozvoje systému podle jeho používání