Na poplatky chytře s QRkni.cz

QR platba představuje velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak bez rizika chyb a bez ručního přepisování dat, zpracovat příkaz k úhradě. Společnost Asseco Solutions proto vyvinula webovou aplikaci QRkni.cz, kterou mohou využívat všichni občané, na jejichž úřadě evidují poplatky v aplikaci Pohledávky HELIOS Fenix.

Bezmála 30 let již využíváme QR kódy (z anglického „Quick Response“ – rychlá odpověď, pozn. red.), které v roce 1994 začala používat jako první automobilka Toyota pro sledování svých vozů ve výrobě. Od té doby se zabydlely i v běžném životě a nacházejí mnohem širší uplatnění než jen v průmyslové výrobě.

Za pomoci skenovacích aplikací ve smartphonech (nebo jen otevřením kamery, která automaticky rozpozná QR kód a nabídne vám přesměrování) slouží uživatelům k pohodlnému zobrazení textu, k otevření webové stránky, k připojení k WiFi, na odesílání zpráv či k automatizování plateb.

Implementace v rámci online platebních systémů výrazně zjednodušuje zadávání údajů a eliminuje chyby vyskytující se při manuálním zadávání informací o platbě. Po načtení QR kódu se totiž všechny potřebné informace vyplní automaticky. I proto se s QR kódy stále častěji setkáváme při placení služeb nebo v restauracích a stejně tak i na fakturách, či vyúčtováních.

Výběr poplatků rychlým a snadným způsobem podporuje ve svých produktech HELIOS i společnost Asseco Solutions. V tomto případě propojuje platby běžných občanů s veřejnou správou. Lidem v tom pomáhá webová aplikace určená pro platby zejména místních poplatků. „Už žádné tisknutí a zasílání složenek z úřadu, žádné čekání ve frontě na pokladně, ani hledání platebních údajů na webu úřadu,“ popisuje výhody na webu.

Asseco Solutions jednoduše propojila data o vybíraných poplatcích jednotlivých úřadů s webem www.QRkni.cz. Webovou aplikaci mohou využívat občané, na jejichž úřadě evidují poplatky v aplikaci Pohledávky HELIOS Fenix. K samotné platbě stačí občanům pouze chytrý telefon s mobilní bankovní aplikací.

V praxi to funguje, tak, že uživatel na webu www.QRkni.cz najde svůj úřad, zadá své rodné číslo a variabilní symbol a „vyskočí“ na něj QR kódy za jednotlivé poplatky. Jejich načtení do bankovní aplikace pomocí mobilu už je otázkou několika vteřin. 

Celý proces je navíc zcela bezpečný, protože aplikace nezobrazuje žádné osobní údaje, které by uživatel sám nezadala a rozhodně žádné údaje neukládá. V případě, že by někdo cizí zadal do aplikace jeho rodné číslo, nezjistí žádný osobní údaj (např. adresu nebo výši případného nedoplatku). Zobrazené platební údaje jsou totiž personifikované pouze přes variabilní symbol. Samotný QR kód obsahuje pouze variabilní symbol plátce, číslo bankovního účtu konkrétního úřadu nebo organizace, který je navázaný na daný poplatek a částku.

Pokud tedy platíte rádi, neváhejte vyzkoušet QRkni.cz a už nebudete chtít platit jinak. Více v našem videu na YouTube.