Nová verze HELIOS iNuvio a HELIOS Easy, HELIOS iNuvio and HELIOS Easy new version

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali o distribuci nových verzí 2.0.2021.0936 a 3.0.2021.0936  informačních systémů HELIOS iNuvio a HELIOS Easy.

Aktualizaci máte vždy možnost provést přímo v systému HELIOS iNuvio/HELIOS Easy, v menu Nápověda/HELIOS Store. Pokud nemáte možnost aktualizovat systém touto cestou, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

Změny v nové edici si můžete prohlédnout ve změnových listech. Zobrazte si je prosím přímo ze spuštěného systému volbou v menu Nápověda/Změny ve verzích. Pokud zde nejsou k dispozici, budou zaktualizovány v nejbližším možném termínu.

V případě doplňujících dotazů se obraťte přímo na hot-line HELIOS iNuvio/HELIOS Easy - tel.: +420 244 104 155, případně hotline.orange@assecosol.com nebo hotline.easy@assecosol.com.

Dear users,

let us inform you about the distribution of the new version 2.0.2021.0936 a 3.0.2021.0936 of the HELIOS iNuvio and HELIOS Easy information systems.

Updates can always be done directly in the HELIOS iNuvio/HELIOS Easy system using the menu Help/HELIOS Store. If you cannot update the system in this way, please contact your sales representative.

Changes in the new edition can be viewed in change sheets. Please, display them directly from the running system by selecting the menu Help/Changes in versions. If these are not available here, they will be updated as soon as possible.

For any additional questions, please contact the hot-line HELIOS iNuvio / HELIOS Easy - tel .: +420 244 104 155 or hotline.orange@assecosol.com or hotline.easy@assecosol.com.


Rea Křížová
Brand Manager HELIOS iNuvio