Nové CRM v HELIOS Nephrite

Mezi další novinky v HELIOS Nephrite patří i CRM, které jednoduše zpřístupňuje všechny relevantní informace o zákaznících a obchodních příležitostech.

Každá firma potřebuje budovat dobré vztahy se zákazníky, ať už s těmi stávajícími, nebo těmi potenciálními, které by ráda oslovila a zařadila je do své zákaznické databáze. Základním předpokladem je pochopení klientských potřeb a předvídání jejich požadavků, které by mohli vznášet v budoucnu. Nástrojem pro aplikaci této filozofie do praxe je CRM, tedy (Customer Relationship Management – řízení vztahů pro zákazníky.). Ten nemůže chybět ani v HELIOS Nephrite.

V rámci jarních inovací HELIOS Nephrite prošla inovační kůrou také oblast CRM. Ta spojuje výhody moderního CRM a plné integrace na ostatní moduly systému. Protože jedna z funkcí, oblast správy kontaktů, už byla v CRM dříve, označujeme nové řešení jako CRM 2.0. Modul opět vznikal tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům zákazníků.  

Co tedy CRM 2.0 přináší nového? Kromě výrazně vylepšeného řízení vztahů se zákazníky je jeho součástí také evidence a plánování kontaktních jednání. Rovněž umožňuje i lepší práci s leady – tedy s potenciálními zákazníky, které chcete nějak oslovit a kteří se jimi mohou stát. Modul proto umožňuje detailní sledování a řízení takových obchodních příležitostí a případů. Vše je podpořeno ABC kategorizací, která pomáhá s identifikací stávajících zákazníků podle tří tříd a BANT analýzou, tedy mezinárodní metodou pro kvalifikaci potenciálních zákazníků.

Novinka umí rovněž přehledně sledovat průběh uzavírání obchodů se zákazníky, plnění KPI a vyhodnocovat úspěšnost. Práce obchodníka je podpořena synchronizací se softwarem MS Exchange. Díky tomu se data z různých zdrojů automaticky synchronizují, dochází tak k záznamu dat z kontaktních jednání a schůzek přímo prostřednictvím Outlooku. 

Obchodník tak může přímo pořizovat zápisy z obchodních schůzek nebo je i zaznamenávat diktováním, případné kontakty pak ukládat přímo do systému. Tím jsou všechny potřebné informace o obchodních jednáních na jednom místě. Tím je webový portál, jednoduše dostupný i z mobilních zařízení. Samozřejmostí je, že veškeré funkce jsou dostupné nejen pro obchodníky, ale také pro management firmy v komfortním on-line prostředí. 

CRM 2.0. HELIOS Nephrite je komplexním řešením moderního CRM, jehož velkou výhodou je řešení přímo uvnitř systému, to znamená, že nevyžaduje integraci na externí řešení. Přehledným způsobem využívá údaje ze všech agend systému a je kompatibilní s dalšími moduly HELIOS Nephrite. Umožňuje tak zvýšit efektivitu obchodního oddělení firmy.

Hlavní přínosy CRM:

  • Správa zákazníků a všech informací o nich na jednom místě
  • Jednoduché zadávání záznamů z jednání
  • Plánování práce obchodníků
  • ABC a BANT analýzy
  • Evidence leadů
  • Vedení a vyhodnocování obchodních případů
  • Tvorba nabídek
  • Synchronizace e-mailů, kalendářů a kontaktních osob
  • KPI ukazatelé a jejich plnění pro hodnocení práce obchodníků
  • Přístup z mobilních zařízení