Nové migrace HELIOS Nephrite: Asko, Securitas ČR a VODA Želivka

Opět představujeme několik zákazníků, kteří úspěšně migrovali z HELIOS Green na HELIOS Nephrite. Jedná se o společnosti Asko, Securitas ČR a VODA Želivka.

Asko a.s. je předním distributorem výrobků ze dřeva. Za dobu svého působení na českém a slovenském trhu – již od roku 1991 – si společnost vybudovala vedoucí postavení mezi distributory dřevozpracujícího průmyslu na českém i slovenském trhu.

„Se společností Asko jsme o migraci vyjednávali delší dobu. Ale nakonec se podařilo rozptýlit všechny obavy na straně zákazníka, týkající se zejména fungování napojení na e-shop, a pustili jsme se do práce. Migrace nakonec proběhla velmi hladce a bez komplikací,“ přiblížila Zuzana Kárná z týmu Asseco Solutions podrobnosti o průběhu migrace. Společnost je naším tradičním zákazníkem a jsme rádi, že může využívat výhod HELIOS Nephrite, doplnila. Kromě napojení na e-shop si Asko pochvaluje i externí WMS.

Společnost nabízí ucelené portfolio služeb a produktů nejen velkoobchodním partnerům, ale i koncovým zákazníkům, kutilům a maloobchodním odběratelům. Nová divize Floor rozšířila služby také o maloobchodní prodej podlah, dveří, teras a fasád. Aktivně spolupracuje s developery, architekty a bytovými designery.

Nephrite pro bezpečnostní agenturu Securitas

Další z českých firem, které přešly na produkt HELIOS Nephrite, je Securitas ČR s. r. o. Jedná se o zavedenou bezpečnostní agenturu, jež poskytuje služby na českém trhu už od roku 1991. Využívá zázemí skupiny Securitas, která poskytuje komplexní bezpečnostní služby zákazníkům v Evropě, Severní a Jižní Americe, Africe, na Středním východě, v Asii a Austrálii a je světovou jedničkou v tomto oboru. V rámci Evropy poskytuje služby v 26 státech a v 15 z nich zajišťuje rovněž bezpečnost letišť a vytváří unikátní síť pro péči o mezinárodní zákazníky.

Securitas ČR je naším významným zákazníkem. Stejně jako u jiných migrací jsme kladli velký důraz na hladkost a plynulost přechodu na nový systém. Díky úsilí celého týmu se vše podařilo na jedničku a HELIOS Nephrite se podařilo rozeběhnout bez problémů,“ okomentovala proces migrace Zuzana Kárná.

Kromě základních funkcí podnikového informačního systému EPR běží v HELIOS Nephrite u tohoto zákazníka rovněž modul obchodní sklad, HR nebo projekty. Velký důraz se klade na mobilitu, kterou reprezentuje webový portál, nebo řešení HELIOS Mobile.

Securitas ČR totiž kromě klasické dohledové a ostrahové služby nabízí ve svém portfoliu i elektronická řešení, jako je e-recepce nebo e-vrátnice. Jedná se o řešení vzdáleného videodohledu, který zajišťuje nová monitorovací stanice. Může pracovat zcela autonomně a lze ji ze sta procent napájet z alternativních a obnovitelných zdrojů – s pomocí solárních panelů, větrné turbíny nebo metanolových palivových článků.

Voda pro Prahu přes HELIOS Nephrite

Do třetice došlo k přechodu na HELIOS Nephrite v prostředí skupiny VODA Želivka, jež je vlastníkem úpravny vody Želivka a souvisejícího vodohospodářského majetku.

Partner společnosti Asseco Solutions, společnost Popron Systems s. r. o., zmigrovala tohoto zákazníka v průběhu letošních prázdnin z HELIOS Green na produktového nástupce HELIOS Nephrite. Všechny čtyři společnosti, tj. VODA Želivka, a. s., Želivská provozní a.s., Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s., od září již plně fungují na novém produktu HELIOS Nephrite.

„Kvůli tomu, že se jedná o čtyři společnosti, patřila tato migrace k náročnějším. Nakonec se ale obešla bez komplikací a HELIOS Nephrite převzali uživatelé k ostrému provozu,“ mohl se pochlubit Antonín Janovec z Popron Systems. Mimo základní ekonomiky je u zákazníka nasazen i obchodní sklad nebo modul HR a další specifické řešení pro vodárenské společnosti od Popron Systems.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody v České republice odebírající vodu z vodní nádrže Švihov nedaleko Zruče nad Sázavou. Významným způsobem se podílí na dodávkách pitné vody zejména pro hlavní město, kdy se podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou pohybuje okolo 73 procent. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a Kraje Vysočina.

Popron Systems je HELIOS GOLD partner se zaměřením a oborovým know-how v oblasti vodárenství a utilit.