Novinka HELIOS Nephrite – Projektové řízení

Jarních novinek v HELIOS Nephrite je celá řada. Jednou z nich je nový modul PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, který slouží ke kompletní evidenci a správě projektů. Je ideální nejen ke zpracování menších jednorázových zakázek, ale také k řízení dlouhodobých projektů.

Nové ERP řešení HELIOS Nephrite představuje zcela novou platformu zaměřenou na podporu řízení projektů, procesního řízení a obchodních procesů. Pojďme se blíže podívat na první z nich. Modul PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (zkráceně PMT – project management tool) vzešel ze staršího modulu Zakázka, který však posunul do kvality pro 21. století. Novinka tak umožňuje komplexní řešení projektu, od jeho založení a naplánování přes následné řízení až po jeho uzavření a vyhodnocení. To vše v reálném čase.

Novinka vznikla v reakci na to, že stále více zákazníků Asseco Solutions potřebuje řídit své zakázky projektově. Napojení na externí software je pro ně většinou finančně i časově náročné a nese s sebou spoustu nevýhod. Proto vývojáři systému HELIOS Nephrite připravili nový modul PMT, který pracuje se všemi výše uvedenými fázemi projektu. 

Mezi jeho největší výhody patří přímé propojení s ostatními moduly. Například lze vytvořit projektové týmy na základě znalostí a schopností zaměstnanců a jejich vytíženosti. Umožňuje porovnávat plán a realitu projektu s ohledem na náklady a výnosy. Nezbytnou součástí je přístup k projektům přes webový portál nebo přímá integrace modulu s dalšími nástroji, jako je MS Outlook či Sharepoint.

Modul PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ umožňuje snadné řízení a sledování nejen interních, ale i externích projektů v rámci firemního ekosystému. Samozřejmostí je detailní plánování času, zdrojů, ale i dalších kapacit. Tyto procesy navíc nemusejí probíhat jen napříč vlastní organizací, ale mohou zapojit také externí pracovníky, kteří se na projektu podílí.

Další výhodou je napojení na chytré workflow. Každá složka projektového týmu musí vědět, co a jakým způsobem má dělat. Díky tomu každý účastník projektu snadno přijme, vypracuje, zkontroluje i předá svoji část projektu.

Důležitou funkcionalitou nového modulu PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ je využití vzorových projektů, které jsou v modulu přednastaveny. Ne pro každou firmu totiž musí být snadné některé projekty nadefinovat, a proto se mohou buď inspirovat těmi vzorovými, nebo si na jejich základě nastavit vlastní. Definování dalších projektů lze zkopírováním těch již zadaných, a není tedy třeba každý projekt definovat znovu.

Ekosystém HELIOS Nephrite zajistí, že se projektové řízení snadno začlení i do ostatních agend, jako je fakturace, objednávky, docházka, sklady apod. Klienti nejnovějšího ERP systému HELIOS Nephrite budou mít vše pod jednou střechou a usnadní jim to získat úplnou kontrolu nad všemi projekty i firmou.

Hlavní přínosy PMT:

  • Komplexní řešení projektu od plánování a řízení až po uzavření a vyhodnocení
  • Přímé propojení s dalšími moduly (ekonomika, sklady, CRM, personalistika aj.)
  • Přehledné zobrazení průběhu projektu v grafické projektové tabuli
  • Plánování, sledování a porovnávání nákladů a výnosů na projekty
  • Hlídání optimální vytíženosti zdrojů
  • Definice projektových týmů na základě znalostí a schopností jednotlivých zaměstnanců a jejich vytíženosti
  • Přístup k projektům přes webový portál, sdílení informací a dokumentů s externími spolupracovníky přes MS Sharepoint