Novinka v HELIOSU: ePortál pro zákazníky, partnery i zaměstnance

Nový HELIOS Orange přináší jednu velice zajímavou novinku, kterou ocení celá řada firem. Modul ePortál vám umožní snadno vybudovat informační portál, ke kterému se dostanete z libovolného webového prohlížeče v počítači, tabletu či mobilu. K čemu všemu ho můžete využít?

Když prezentace informací jen v HELIOSU nestačí

Nový HELIOS Orange (edice iNUVIO) díky svému inovovanému grafickému uživatelskému rozhraní nabízí široké možnosti prezentace dat, která obsahuje, a to včetně využití modulu pro business intelligence či jednoduchých a přehledných dashboardů.

Někdy se ale může stát, že chcete některá data ze systému dát k dispozici i zákazníkům (např. stav rozpracovaných zakázek, termíny dodání, skladové zásoby, vystavené faktury), obchodním partnerům (např. aktuální stav salda, přehled vystavených objednávek) nebo i samotným zaměstnancům (např. graficky vyobrazené plnění plánů, podíl jednotlivých typů položek na skladu apod.). Stejně tak může přijít vhod dát do jednoho zobrazení data z různých částí systémů a nechat si je zpracovat třeba i ve formě grafu. V takovém případě vám pomůže náš nový modul ePortál. Ten vámi zvolená data ze systému HELIOS může zobrazit, komukoliv si budete přát, ať už má přístup do informačního systému, či nikoliv. A prohlédnout si je bude samozřejmě moci nejen na počítači, ale i z tabletu či chytrého telefonu.

ePortál jako nejsnazší řešení pro prezentaci informací z HELIOSU

Nový modul ePortál nabízí graficky atraktivní a přehlednou prezentaci zcela libovolných dat z nového HELIOS Orange (edice iNUVIO). K tomu využívá vlastního webového serveru s podporou zabezpečeného protokolu HTTPS a HTML5, což znamená, že veškerá data ze systému zůstávají na vašich serverech a plně pod vaší kontrolou a že jejich přenos ke koncovému uživateli je vždy šifrovaný.

Příprava jednotlivých grafických výstupů, ať už pro zákazníky, partnery, nebo také velmi často pro zaměstnance a management, je velice jednoduchá a zvládne ji každý středně pokročilý uživatel znalý Excelu. Probíhá totiž pomocí jednoduchého návrháře, kde vytvořit výsledný výstup je otázka několika málo kliknutí, přičemž vše vidíte rovnou ve formě, ve které to uvidí i cílový uživatel. Aktivní znalost HTML5 tak není vůbec potřeba.

Uživatelské účty i přístupová oprávnění jsou přitom zcela nezávislé na HELIOS Orange. Účty tedy můžete snadno vytvářet jak těm, kteří mají přístup přímo do HELIOSU, tak i těm, kteří s HELIOSEM nikdy do kontaktu nepřijdou. Pro jednotlivé uživatele ePortálu nepotřebujete další uživatelské licence pro HELIOS Orange. To, jestli ePortál bude fungovat jen jako váš intranetový server (jen pro uživatele interní podnikové sítě), nebo zda bude fungovat i jako extranet, tedy zda bude přístupný přes internet i vašim zákazníkům, obchodním partnerům apod., záleží čistě na vašich potřebách a rozhodnutích.

Přehledná prezentace pro všechny

Modul ePortál samozřejmě v základu nabízí celou řadu již přednastavených výstupů. Přichystali jsme pro vás ty, které naši zákazníci využívají nejčastěji. Jedná se zejména o:

  • saldo odběratelské a dodavatelské, saldo celkem i saldo po splatnosti; saldo po organizacích nebo jednotlivých fakturách a neuhrazené pohledávky a závazky,
  • statutární výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu),
  • základní ukazatele výnosů, nákladů, zisk/ztráta,
  • rozbory nákladů a tržeb, jejich vývoj,
  • poměrové ukazatele rentability, produktivity, finanční stability, likvidity,
  • přehledy dokladů (účetní deník, faktury přijaté/vydané at­d.).

Kromě nich si však můžete připravit i libovolné vlastní výstupy, třeba i z dat umístěných v datovém skladu. Modul ePortál bez problémů zvládne na jedné stránce prezentovat i data z různých databází, sestav, reportů či tabulek. Kreativitě se meze nekladou.

U grafů a tabulek navíc nechybí ani možnost rychlého hypertextového vyhledávání nebo třeba filtrování dat podobně jednoduchým způsobem jako v Excelu.

Možnost sběru zpětné vazby přímo do HELIOSU

Důležitou funkcionalitou je i možnost sběru dat přes webový formulář. Ten umožňuje přes webové rozhraní zapsat určité typy informací zpět do HELIOS Orange. Typicky se může jednat o nejrůznější poznámky k datům (např. fakturám, objednávkám apod.) či o sběr zpětné vazby od zákazníků či obchodních partnerů.

Dejte data těm, co je potřebují

Nový modul ePortál je důležitým krokem směrem k dnes modernímu trendu otevírání dat všem stakeholderům. Díky němu můžete posílit své vztahy se zákazníky, obchodními partnery, ale i vylepšit vnitrofiremní komunikaci a přehled manažerů i zaměstnanců o aktuálním dění ve firmě.