Ostrava vsadila na HELIOS iNuvio. Systém používá také Národní divadlo moravskoslezské

Největší profesionální divadlo v Moravskoslezském kraji využívá informační systém HELIOS iNuvio. Toto řešení je ideálním nástrojem pro efektivní řízení příspěvkové organizace.

Národní divadlo moravskoslezské používá podnikový informační systém HELIOS iNuvio od společnosti Asseco Solutions. Vybral jej zřizovatel, statutární město Ostrava, protože tento ERP systém už úspěšně používá pro řízení Knihovny města Ostrava. A produkt HELIOS se osvědčil i při řízení provozu velkého divadla.

Řešení HELIOS iNuvio se ukázalo jako ideální nástroj pro efektivní a spolehlivou správu příspěvkové organizace. Pozitivní zkušenost obou ostravských veřejných institucí ukazuje, že je produkt HELIOS iNuvio všestranným pomocníkem a dokáže se adaptovat na specifické potřeby různých institucí v oblasti komplexního řízení a správy dat.

„Bylo požadováno, aby program uměl vést účetnictví příspěvkových organizací, provádět měsíční zpracování DPH a kontrolního hlášení, připravovat čtvrtletní účetní závěrky pro zřizovatele a ministerstvo financí, takzvaný pomocný analytický přehled (PAP) a roční konsolidační výkazy pro zasílání do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS),“ vysvětlil vedoucí ekonom Národního divadla moravskoslezského Ing. Jaroslav Gábler. 


Mezi největší plusy HELIOS iNuvio patří:

  • uživatelské dashboardy s předpřipravenou sadou widgetů
  • business intelligence, manažerská data jakožto nativní součást systému
  • informační panel s funkcionalitou aktivních komentářů, náhledu na dokumenty
  • projektové řízení pro efektivní plánování, realizaci, evidenci a vyhodnocování projektů
  • ePortál – nástroj pro přímou publikaci dat na web 
  • mobilní aplikace, které vám spolehlivě zpřístupní informace kdykoliv a kdekoliv
  • otevřená architektura umožňující konfiguraci a propojení dle individuálních požadavků
  • široká paleta poskytnutých integračních řešení, která pokrývají celý proces

Všechny agendy zastřešuje jeden systém

Přípravu a samotnou implementaci prováděla společnost HCV group. Analytické a přípravné práce začaly během posledního čtvrtletí roku 2019 s cílem vše připravit pro zahájení účtování a evidování v systému HELIOS iNuvio od ledna 2020. Hlavním přínosem bylo sjednocení všech agend do jednotného ERP systému.

Výsledkem je výrazné zpřehlednění a zjednodušení pracovních aktivit a jejich automatizace. To vedlo k vyšší efektivitě práce, protože odpadla řada činností, kdy se musela data zadávat ručně. Zásadním přínosem je zefektivnění procesů souvisejících s reportováním a vedením účetnictví pro příspěvkové organizace.

Na míru bylo doprogramováno propojení s rezervačním systémem Colosseum včetně přenosu faktur. Integrace umožnila plnou automatizaci přenosu dat. Díky tomu došlo k eliminaci možných lidských chyb, výrazně se zrychlily procesy fakturace a evidence.

Flexibilní řešení pro různě zaměřené organizace

Jaroslav Gábler informační systém HELIOS iNuvio doporučuje pro jakoukoli organizaci hledající variabilní a rozsáhlé výstupy. Flexibilita tohoto řešení umožňuje adaptaci na odlišná provozní prostředí různých institucí. Množství výstupů poskytuje informace nejen pro správu, plánování a strategické rozhodování v oblasti kultury, ale také pro obchodní a manažerské procesy. 

Systém HELIOS iNuvio tak přináší užitek a konkurenční výhodu všem jeho uživatelům a organizacím.


Národní divadlo moravskoslezské je kulturním, intelektuálním a společenským centrem obyvatel nejen z Ostravy, ale také ze širokého okolí. Disponuje čtyřmi uměleckými soubory – operou, baletem, činohrou a muzikálem. Soubory hrají na třech stálých scénách – v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona a Divadle „12“ – a během roku odehrají na pět stovek představení.