PILA POTŠTÁT využívá řešení HELIOS Easy pro malé a střední firmy

Společnost PILA POTŠTÁT s.r.o. zaměstnává zhruba tři desítky pracovníků a využívá pro výrobu palet a dřevěných obalů dvě velké halové prostory. Firma nakupuje kulatinu, kterou sama zpracovává na řezivo, jež následně využívá pro svou výrobu.

Společnost se rozhodla zásadně digitalizovat celý svůj byznys a přejít na ERP systém HELIOS Easy s napojením na systémy GATEMA WMS a MES. K implementaci došlo v období mezi květnem 2022 a květnem 2023.

Výsledek stojí za to

„Implementace trvala déle, než jsme původně očekávali. I když byla zpracována poměrně důkladná studie proveditelnosti, v průběhu nasazování systému jsme objevovali další a další ‚zákoutí‘, která bylo nutné z hlediska informačního systému řešit. Implementační partner HELIsmile s.r.o. se vždy snažil o co nejefektivnější řešení,“ popsal průběh procesu implementace nových systémů majitel pily Vítězslav Lév.

Výsledek ale stojí za to, protože má PILA POTŠTÁT k dispozici data o objednávkách, stavu výroby, stavu zásob a data o výtěžnosti při výrobě řeziva.

Před implementací nových systémů firma používala pro evidenci zakázek a vystavování i přijímání faktur systém HELIOS Red. Nevedla ale skladové hospodářství, neměla ani podporu pro výrobu. Účetnictví si nechávala zpracovávat externě.

Komplexní řešení s důrazem na bezpečnost dat
I proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení komplexního informačního systému, který dokáže integrovat výrobu, sklady, zakázky a účetnictví. Dalším požadavkem byl důraz na bezpečnost firemních dat.

Volba tedy padla na ERP systém pro malé a střední firmy HELIOS Easy, který je propojen na výrobní modul GATEMA MES a mobilního skladníka GATEMA WMS. K tomu ještě byl implementován i docházkový systém GIRITON.

Celý proces implementace zajišťovala společnost HELIsmile s.r.o., jež je implementačním partnerem pro produkty HELIOS od společnosti Asseco Solutions. Výsledkem je robustní řešení, které zvládá podporovat ekonomické, obchodní, skladové i výrobní procesy.

Jaké byly největší výzvy?

Jaké největší výzvy se objevily během implementace? Náročné bylo zajistit pokrytí všech výrobních prostor wi-fi signálem, aby mohly pracovat mobilní čtečky. Muselo dojít k úpravě ovládacích obrazovek na mobilních terminálech, aby bylo ovládání co nejvíce jednoduché a intuitivní.

Výzvou se ukázalo i provedení „úklidu“ na skladových kartách a nadefinování jednotlivých dílců pro výrobu. Bylo také nutné vyřešit variabilitu v délkách řeziva a jeho kvalitě, vysvětlil majitel společnosti PILA POTŠTÁT Vítězslav Lév.

Oceňuje rovněž využití modulu Business Intelligence, jenž přehledně graficky zobrazuje na „digitální nástěnce“ hlavní firemní ukazatele v oblastech ekonomika, objednávky, sklady a výroba. Do informačního systému lze přistupovat z libovolného počítače i mimo firemní síť. Bezpečné zálohování a ukládání dat zajišťuje cloudové řešení OneDrive for Business v rámci Microsoft 365.

Je možno konstatovat, že očekávání majitele společnosti Vítězslava Léva celá implementace systému splnila. A jaká očekávání to byla?

  • Získání přehledu o odvedené práci s návazností na odměňování zaměstnanců
  • Získaní podkladů pro sledování výtěžnosti při řezání materiálu
  • Přehled o skladových zásobách a stavu zásob ve společnosti
  • Optimalizace výrobních postupů a výpočet optimálních nářezů podle existujících objednávek
  • Podpora výroby a analýza efektivity
  • Zjednodušení expedice
  • Možnost vzdáleného přístupu k informačnímu systému
  • Bezpečnost dat s využitím cloudu pro ukládání dat a zálohování