Podnikejte v klidu s prověřenými firmami

Kdo je to Roger

Platební instituce Roger je již dlouhou dobu partnerem HELIOSU Orange. Plug-in Roger Platba je přímo součástí rozhraní ERP systému HELIOS a funguje zcela intuitivně, samostatně a automaticky. Díky němu je možné poslat faktury s dlouhou splatností na pár kliknutí do Rogera k proplacení. Program zároveň udržuje přehled o fakturách s prodlouženou splatností, o fakturách, které na proplacení čekají, nebo platby automaticky účtuje. Díky tomu je možné získat 75 % z celkové fakturované částky už do tří dnů od vystavení faktury a zbylých 25 % po uhrazení faktury odběratelem. Cena za využívání služby je přitom pevně stanovena předem na základě individuální nabídky.

Proč využívat Roger Ověření

Více než 33 % faktur v ČR je zaplacených po splatnosti. Nejen proto se vyplatí si ověřovat své obchodní partnery předem. Roger Ověření nabízí bezplatně přístupný registr aktuálně 386 212 českých firem. O každé firmě lze získat report, který kromě základních informací o firmě (sídlo, IČO atd.) obsahuje i důležitá data o finančním zdraví společnosti. Interně přidělovaný rating v rozsahu AAA až D popisuje míru rizika finanční tísně v následujících 12 měsících. Databáze rovněž pracuje s údaji ze Sbírky listin. Finální rating Rogera navíc zohledňuje i rizikovost odvětví, ve kterém společnost působí.

Díky Ověření a zabudovanému plug-inu dostupnému v HELIOSU Orange zjistíte, které faktury je možné ihned proplatit prostřednictvím Roger Platby. Doplněk zároveň může tyto faktury posílat automaticky k profinancování do Rogera. 

Jak funguje Roger Ověření

Funkce Roger Ověření na základě identifikačních údajů dohledá všechny možné dostupné údaje o firmě. U 70 898 firem (18 %) jsou dostupná i čísla z výkazů za rok 2019 nebo novější. V rámci modulu si můžete stáhnout i jednoduchý přehledný report o společnosti v PDF. Ten obsahuje ověřená data z veřejných rejstříků, včetně Registru plátců DPH, ale také rating zohledňující hodnotu celkových a oběžných aktiv, cizích zdrojů, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, VH minulých let a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Z výkazu zisku a ztrát se potom hodnotí výpočet nákladových úroků, provozní VH a obrat společnosti. Na základě těchto hodnot je vypočítán i poměrový ukazatel zadluženosti, likvidity, úrokového krytí, ukazatel aktivity, pracovní kapitál a ziskovost firmy. Zkrátka kompletní ukazatele finanční analýzy. 

Kde najít Roger Ověření

Ověření je dostupné přímo na webu platební instituce Roger, který databázi zpřístupnil pro všechny společnosti za účelem udržení férového podnikatelského prostředí v Česku. Data sbíral několik let a díky nim si vybudoval vlastní spolehlivé riskové modely. A teď je čas, aby si své obchodní partnery mohl ověřit každý!